PROIZVOĐAČ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA VJERUJE U OBNOVLJIVU ENERGIJU

Sa sedištem na Novom Beogradu, AGROSAVA doo je započela svoju priču 1990. godine kao proizvođač pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda za zaštitu bilja. Prvobitno su započeli sa dva zaposlena, a danas zapošljavaju 228 ljudi, među kojima su visokoobrazovani stručnjaci različitih profila koji svojim znanjem, iskustvom i savjetima predstavljaju sigurnu podršku svakom poljoprivrednom proizvođaču. Danas proizvodni program kompanije obuhvata pesticide, herbicide, đubriva i sjemena, koji se proizvode u fabrici kompanije u Šimanovcima, malom selu u opštini Pećinci, 25 km zapadno od Beograda. U sklopu fabrike imaju i centar za preradu sjemena sa sušarom i skladištem sjemena kapaciteta 5.000 paleta, pogon za proizvodnju plastične ambalaže, štampariju, laboratorij, kao i distributivni centar za pesticide površine 1.6 ha.

U januaru 2022. Godine, AGROSAVA doo je kupila i instalirala solarnu elektranu snage 539,46 kWp (SPP AGROSAVA 1), postavljenu na krov zgrade distributivnog centra M10, koja je priključena na trafostanicu snage 630 kVA. To je bila prva faza projekta. Podprojekat je finansiran od strane UniCredti Leasing doo, kroz kreditnu liniju SME-CSP. Zadovoljni sa rezultatima, kompanija je odlučila da osigura sigurno snabdijevanje električnom energijom koja se sve više troši usljed povećanja proizvodnje, instaliranjem još jedne solarne elektrane snage 669,12 kWp na istoj proizvodnoj lokaciji, ali priključenjem na drugu trafostanicu ukupnog kapaciteta 2 x 1160 kVA. Dok je instalacija iz obnovljivih izvora energije uglavnom dizajnirana da pokrije sopstvene energetske potrebe kompanije, AGROSAVA doo je već započela proces dobijanja dozvole, a koja će omogućiti kompaniji da prodaje viškove energije na mreži.

Prva investicija je finansirana kroz ugovor o lizingu od 264.000 EURa sa UniCredit Leasing-om, a druga investicija od 453.992 EURa je delimično finansirana kroz kredit od 362.440 EURa od Banca Intesa, obje finansirane u okviru Programa konkurentnosti MSP u Srbiji. Nakon uspješne verifikacije, kompanija je dobila povrat novca od 15% na kombinovani iznos kredita/lizinga, finansiranog od strane Evropske unije. Projekat pomaže kompaniji da ispuni niz direktiva, uključujući važne direktive od značaja za zelenu ekonomiju:

  • Direktiva 2018/2001 EU o promociji korištenja energije iz obnovljivih izvora (preinačena)
  • Direktiva 2012/27/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. oktobra 2012. godine o energetskoj efikasnosti, o izmjeni Direktiva 2009/125/EC i 2010/30/EU i ukidanju Direktiva 2004/8/EC i 2006/32/EC
  • Direktiva 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrisana prevencija i kontrola zagađenja), preinačena, Tekst od značaja za EEA

Iznos kredita/lizinga

€ 627,440

Iznos granta

€ 93,215

EU direktive ispunjene

Direktive EU o obnovljivoj energiji, prevenciji zagađenja, zdravlju i bezbjednosti radnika

Uloženo u

 

Solarne krovne instalacije snage 539,56 kWp i 559,12 kWp

Primarna ušteda energije

3.131 MWh godišnje

Smanjenje emisije

ugljen dioksida

984 t CO2 godišnje

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.