Partnerske banke

NAŠI FINANSIJSKI PARTNERI

Kako bi proces bio pojednostavljen, svi finansijski mehanizmi se usmjeravaju putem lokalnih partnershih banaka koje primaju kontinuiranu podršku programskih projektnih konsultanata.

Kreditne odredbe i uslove postavljaju lokalne partnerske banke, a konačnu odluku o tome da li će ili ne finansiranje biti dodijeljeno kompaniji kandidatu donose isključivo partnerske banke. EBRD, EU i projektni konsultanti nemaju nikakvog utjecaja na ovu odluku.

Projektni konsultant je odgovoran za tehničku procjenu investicijskih projekata i, zajedno sa konsultantom za verifikaciju, također je odgovoran i za utvrđivanje i provjeru iznosa grantova. Partnerske banke će grant podsticaje uplatiti vlasnicima uspješno završenih i verifikovanih projekata. Međutim, partnerske banke nemaju nikakvog utjecaja na visinu grantova koji se isplaćuju.

U Programu podrške konkurentnosti MSP u Crnoj Gori trenutno učestvuju sljedeće partnerske banke:

This site is registered on wpml.org as a development site.