Kriteriji pogodnosti

KAKO SE PRIJAVITI

KOJE SE KOMPANIJE MOGU PRIJAVITI?

Za kredit ili grant iz Programa podrške konkurentnosti MSP u Crnoj Gori mogu se prijaviti sljedeće kompanije:

 • MSP kompanije, preduzeća, firme, biznisi, samostalni preduzetnici ili druga pravna lica osnovana po zakonima Crne Gore ili pojedinci registrovani kao privrednici ili angažovani u privrednim aktivnostima, u skladu sa zakonima Crne Gore. 
 • Kandidat posluje primarno u Crnoj Gori ili ima stalno mjesto poslovanja u Crnoj Gori, preko kojeg se u potpunosti ili djelomično obavlja njegova djelatnost. 
 • Kandidat zapošljava manje od 250 radnika, godišnji promet NE prelazi iznos od 50 miliona eura (ili ekvivalent) i/ili godišnji bilans stanja NE prelazi 43 miliona eura (ili ekvivalent). 
 • Djelatnost kandidata NIJE u većinskom vlasništvu ili pod kontrolom vlasti Crne Gore ili lokalnih vlasti niti bilo kojeg drugog političkog, državnog ili administrativnog tijela, agencije ili njihovog dijela. Komunalna preduzeća koja su u većinskom vlasništvu ili pod kontrolom vlasti Crne Gore ili lokalnih vlasti ili državnih agencija Crne Gore NISU pogodna za podzajmove. Kako bi se izbjegla sumnja, ukupan udio vlasništva koje vlasti ili državni subjekt imaju nad podzajmoprimcem, bez obzira na to da li je ono pravno ili stvarno, direktno ili indirektno, ne može biti veći od 49%, a vlasti i/ili bilo koji državni subjekt nisu direktno ili indirektno uključeni u svakodnevno vođenje poslovanja kandidata niti imaju kontrolu nad upravljanjem poslovima kandidata. 
 • Kandidat je dobio sva neophodna odobrenja i dozvole i na druge načine poštuje zakonodavstvo Crne Gore u dijelu životne sredine, socijalne i zaštite i zdravlja na radu.
 • Kandidat NIJE na EBRD-ovoj listi lica ili subjekata koji nisu pogodni za dodjeljivanje ugovora finansiranog od strane EBRD-a ili za finansiranje od strane EBRD-a. 
 • Za kredit ili grant iz Programa podrške konkurentnosti MSP u Crnoj Gori NE MOGU se prijaviti sljedeće kompanije, biznisi, lica ili subjekti:
 • kompanije i biznisi koji se bave proizvodnjom i/ili trgovinom naoružanja ili vojne opreme
 • finansijske institucije ili kompanije za pružanje finansijskih usluga
 • osiguravajuće kuće
 • kompanije i biznisi koji se bave proizvodnjom duvana ili žestokih pića
 • kompanije i biznisi koji se bave prodajom duvana ili žestokih pića (osim ako je prodaja duvana ili žestokih pića sporedna u odnosu na primarnu djelatnost subjekta)
 • kockarnice ili drugi objekti za igre na sreću
 • kompanije i biznisi koji se bave špekulativnim investicijama u imovinu ili valute ili bilo kojom drugom špekulativnom investicijom
 • kompanije i biznisi koji se bave investicijama u vrijednosne papire bilo koje vrste, uključujući investicije u dionički kapital drugih kompanija
 • bilo koje aktivnosti koje se pojavljuju na EBRD-ovoj Listi isključenih strana u pogledu zaštite životne sredine i socijalnih pitanja (https://ebrdgeff.com/romania/wp-content/uploads/2017/03/Environmental_and_Social_Exclusion_and_Referral_Lists.pdf
 • bez prethodne pisane saglasnosti EBRD-a, bilo koje aktivnosti koje se pojavljuju na indikativnoj listi projekata kategorije A, priloženoj kao Dodatak 2 Životna sredina i socijalne politike EBRD-a (iz aprila 2019 – https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html); takvi potprojekti će morati udovoljiti EBRD-ovim Zahtjevima za izvođenje.
  • companies and businesses involved in production and/or trade of arms or military equipment;
  • financial institutions or financial services companies;
  • insurance businesses;
  • companies and businesses involved in production of tobacco or hard liquor;
  • companies and businesses involved in sale of tobacco or hard liquor (other than where the sale of tobacco or hard liquor is ancillary to the entity’s primary business activity);
  • casinos or other gambling facilities;
  • companies and businesses involved in speculative investments in property or currencies or any other speculative investment;
  • companies and businesses involved in investments in securities of any kind, including investments in share capital of other companies;
  • any activities appearing on the EBRD Environmental and Social Exclusion List (https://ebrdgeff.com/romania/wp-content/uploads/2017/03/Environmental_and_Social_Exclusion_and_Referral_Lists.pdf)
  • without the prior written consent of EBRD, any activities appearing on the  indicative list of Category A projects included as Appendix 2 to the EBRD Environmental and Social Policy (dated April 2019 – https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html); such Sub-Projects will be required to meet EBRD Performance Requirements

KOJE PROJEKTNE INVESTICIJE SU POGODNE?

  • Investicijski projekat mora biti finansijski održiv i udovoljiti uobičajenim kriterijima kreditiranja partnerske banke, u skladu sa njenim uobičajenim postupcima odobravanja kredita. Odluka o tome da li će kredit biti odobren ili ne ostaje na partnerskoj banci Programa, a EBRD, EU i projektni konsultanti nemaju nikakvog utjecaja na odluku.
  • Projekat se implementira u Crnoj Gori. 
  • Usklađen je sa cjelokupnim važećim nacionalnim zakonodavstvom  i standardima u Crnoj Gori, kao i sa svim važećim obavezama javnih konsultacija koje su na snazi u Crnoj Gori, koji se odnose na životnu sredinu, socijalnu i zaštitu i zdravlju na radu.,
  • Investicijski projekat nije, niti će biti finansiran nekim drugim grantom.
  •  

Kako bi bio pogodan za finansiranje u okviru Programa, svaki investicijski projekat mora sadržati

  • investiciju u industrijske prostorije, opremu, softver, poboljšanje sistema upravljanja preduzećem i/ili opšte unaprjeđenje koje ima za cilj poboljšati usklađenost sa jednom ili više EU direktiva u području zaštite životne sredine, sigurnosti radnika i kvaliteta i sigurnosti proizvoda, kako je navedeno u prioritetnim EU direktivama, a koje su primjenjive na odgovarajući investicijski projekat; ili sa EU direktivom (koja ne spada u prioritetne EU direktive) za koju je naš tehnički tim potvrdio da trebate osigurati usklađenost s istom.

Osim toga, tamo gdje je to odgovarajuće, može se investirati i u tehnologije visokih performansi udovoljavajući kriterijima koji se odnose na tehnologije visokih performansi. Naš tim stručnjaka će vas dodatno usmjeriti u smislu optimizacije odabira tehnologija, s ciljem poboljšanja finansijske održivosti vašeg investicijskog projekta.

Polovna oprema

Polovnu opremu je teško opravdati u okviru Programa podrške konkurentnosti MSP u Crnoj Gori, budući da investicije u polovnu opremu nose sa sobom mnoge rizike. Preporučuje se fokusirati na potpuno novu opremu. Finansiranje polovne opreme je moguće ukoliko je, u izuzetnim slučajevima, oprema temeljito procijenjena od strane našeg tima stručnjaka i ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi:

  • Oprema je u potpunosti vraćena u prvobitno stanje od strane proizvođača ili ovlaštenog centra 
  • Oprema ima garanciju od najmanje šest mjeseci, koju izdaje kompanija koja ju je vratila u prvobitno stanje 
  • Dokazana je isplativost investicije u poređenju sa novim ekvivalentom

Vozila

Vozila su pogodna za kredit i grant u okviru Programa ukoliko:

  • se koriste samo u poslovne svrhe
  • zamjenjuju stara vozila (mora se dostaviti dokaz o uklanjanju starog vozila)
  • udovoljavaju predviđenim EU standardima

Osim gore navedenih kriterija, postoje i sljedeći detaljni kriteriji za različite tipove vozila:

  • Taksi: vozila moraju biti hibridni automobili
  • Kamioni: moraju zadovoljavati najmanje Euro 6 normu; * Kombi vozila: moraju zadovoljavati najmanje Euro 6 normu i biti registrovana u skladu sa lokalnim zakonodavstvom za prevoz robe u komercijalne svrhe te isključivo za poslovanje kompanije
  • Autobusi: moraju zadovoljavati najmanje Euro 6 normu, u skladu sa poslovanjem kompanije (prevoz putnika).

Polovna vozila nisu pogodna.

Industrijske prostorije

Kupovina industrijskih prostorija i obnova postojećih prostorija je pogodna za finansiranje pod uslovom da investicija poboljšava:

  • Zaštitu i zdravlje na radu
  • Zaštitu životne sredine
  • Kvalitet i sigurnost proizvoda
  • Energetsku efikasnost
  • ravlje i sigurnost na nergetsku efikasnost

u skladu sa EU direktivama prenesenim u lokalno zakonodavstvo.

Obnova postojećih zgrada ili izgradnja novih zgrada je također pogodna ukoliko se udovolji istim, gore opisanim kriterijima i namjenama.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.