EFIKASNA ŽETVA

AD NIKOLINCI je akcionarsko društvo, osnovano 1998. godine. Osnovna delatnost je proizvodnja pšenice i drugih usjeva. Proizvodnja je organizovana na 1.220 hektara zemljišta u Mlinskoj bb, opština Alibunar.

Kako bi se povećala ukupna produktivnost i efikasnost čitavog procesa žetve, kompanija je investirala u novi kombajn Lexion 6800 i novi kombajn za žito Maxflex 770 sa kolicima za glavu 7,7 m/7,5 m, oba proizvođača CLAAS.

Novi kombajn je opremljen najnovijom najsavremenijom tehnologijom, kao što su:

  • APS Synflow Slamotres – novi sistem sa poboljšanim performansama za vršidbu i separaciju zrna, pružajući najviši kvalitet slame
  • Dinamičko hlađenje – novi sistem hlađenja koji zahtijeva manju snagu motora i pri čemu se štedi gorivo i smanjuju se troškovi održavanja
  • Dinamička snaga – obezbjeđuje najmanju moguću potrošnju goriva i smanjuje ukupne operativne troškove
  • Jet stream – novi sistem za čišćenje koji obezbeđuje visok standard čišćenja i smanjuje opterećenje sitom

Osim toga, nove mašine obezbjeđuju znatno viši nivo zdravlja i bezbjednosti na radu od onih koje se zamjenjuju, kao i mnogo veći komfor za rukovaoce.

Nakon uspješne verifikacije projekta, Nikolinci je dobio povrat novca u iznosu od 15% granta, koji je finansiran od strane Evropske unije. Sa investicijom, koju je finansirao UniCredit Leasing, kompanija sada ispunjava širok spektar standarda, uključujući:

  • Uredba (EU) br. 167/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. februara 2013. o odobrenju i nadzoru tržišta poljoprivrednih i šumskih vozila Tekst od značaja za EEA.
  • Direktiva 89/654/EEC o minimalnim bezbjednosnim i zdravstvenim zahtjevima za radno mjesto.
  • Direktiva 2012/27/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. oktobra 2012. o energetskoj efikasnosti, o izmjenama Direktiva 2009/125/EC i 2010/30/EU i ukidanju Direktiva 2004/8/EC i 2006/32/EC

Iznos kredita

274 €,860

Iznos granta

€ 41,229

EU direktive ispunjene

Direktive EU o poljoprivrednim vozilima, zdravlju i bezbjednosti na radu i energetskoj efikasnosti

Uloženo u

 

Kombajn i kombajn za žito

Ušteda energije i smanjenje CO2

61,3 MWh/god

16,3 t CO2/god

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.