Moderan prevoz

Moderan prevoz

Ćićko Commerce d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću u privatnom vlasništvu koje je osnovano 1996. godine u cilju pružanja usluga unutrašnjeg i međunarodnog prevoza putnika. Usluge kompanije uključuju prevoz putnika i posluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića u kafićima. Društvo zapošljava 54 osobe i ima kancelarije u  Tomislavgradu i Livnu, kao i dva kafića u oba grada. Za potrebe prevoza putnika kompanija posjeduje i koristi 37 autobusa i kombija, kao i 17 automobila, kamiona, radnih mašina i traktora.

Za potrebe prevoza putnika za Njemačku, te autobusnu liniju Prozor-Tomislavgrad-Zagreb, kompanija je odlučila investirati u moderan putnički autobus, koji je pridružila svojoj floti vozila. Novi autobus je energetski efikasan, ima niže emisije stakleničkih plinova, štiti zdravlje i sigurnost vozača i putnika.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicijskog projekta i 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranih od strane Europske unije.

Sa investicijom, kompanija ispunjava širok raspon standarda, uključujući:

  • Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. oktobra 2009. godine o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prevoza običnim i turističkim autobusima i izmjeni Udredbe (EZ) br. 561/2006;
  • EU direktiva 2007/46 – odobravanje motornih vozila, prikolica i dijelova vozila;
  • EU uredba 661/2009 – zahtjevi za homologaciju za sigurnost motornih vozila;
  • Uredba (EU) br. 165/2014 o tahografima u cestovnom prometu, stavljajući van snage Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o uređaju za evidentiranje u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlementa i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni saobraćaj;
  • EU direktiva 2003/26 – ograničavanje brzine i emisije izduvnih gasova na komercijalnim vozilima;
  • Uredba komisije (EU) br. 582/2011 o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu emisija iz teških vozila (Euro VI) i
  • Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. septembra 2000. godine o istrošenim vozilima.

Iznos kredita:

250.000

Iznos granta:

37.500 €

Ispunjene EU direktive:

 

Autobusni prevoz na međunarodnom tržištu, motorna vozila, cestovni prevoz

Investirano u:

 

Mercedes Benz Tourismo

(Euro 6 norma)

Ušteda energije i smanjenje GHG:

176 Mwh/godišnje

47 tCO2/godišnje

Napredak u proizvodnji ambalažnog materijala

Napredak u proizvodnji ambalažnog materijala

C.P.A. d.o.o. Tojšići je fabrika za proizvodnju kartonske ambalaže, kao i za proizvodnju aluminijskih i plastičnih vrata i prozora.  Osnovana je 1978. godine u sastavu  SodaSo Holding-a, te je privatizacija preduzeća završena 2001. godine, a trenutno sjedište je u Tojšićima, Kalesija.

Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnja ambalažnog materijala, koji predstavlja više od 90% prodaje. Trgovina na veliko kancelarijskim materijalom čini 9%, a aluminijska i plastična vrata i prozori čine samo 1% od ukupne prodaje.

Kako bi poboljšala svoju konkurentnost na tržištu ambalažnog materijala, kompanija je odlučila investirati u nove mašine. Nova mašina ima pet mogućnosti printanja u boji, pružajući kvalitetniji proizvod i istovremeno povećavajući proizvodni kapacitet, te smanjujući otpad. Viši nivo automatizacije poboljšava standarde zaštite na radu i smanjuje izloženost zaposlenika povredama.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicijskog projekta i 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranih od strane Europske unije.

Sa investicijom, kompanija ispunjava širok raspon standarda, uključujući:

  • Direktiva 2006/42/EZ o mašinama, izmjenama i dopunama Direktive 95/16/EC (preinačena);
  • Direktiva 2014/30/EU koja se odnosi na elektromagnetnu kompatibilnost (preinačena) i
  • Direktiva 2014/35/EU koja se odnosi na električnu opremu, napravljenu za upotrebu u određenim granicama napona.

Iznos

kredita:

409.033  

Iznos

granta:

61.355

Ispunjene EU direktive:

 

Direktive o mašinama, elektromagnetnoj kompatibilnosti i profesionalnom zdravlju i sigurnosti

Investirano u:

 

Offset štampač, rezervni dijelovi, četka za pranje i usisivač

Međunarodni drumski prevoz

Međunarodni drumski prevoz

IM Transport d.o.o. Žepče je međunarodna kompanija za prevoz robe sa 59 zaposlenih. Kompanija je osnovana 1999. godine. Flota se sastoji od 49 kamiona, 49 poluprikolica i 9 drugih manjih dostavnih vozila, dok tandemi rade izvan sjedišta kompanije na Čustovom brdu, na pola puta između Maglaja i Žepča. Kompanija je specijalizirana za međunarodni teretni prevoz i vozila, a vozači imaju ADR certifikate. Glavna odredišna tržišta uključuju Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju, Francusku, Švicarsku i druga područja.

U cilju povećanja konkurentnosti kompanije u međunarodnom transportu, povećanja efikasnosti usluga, smanjenja potrošnje goriva i emisije CO2 i troškova (putarina) u zemljama EU, kompanija je zamijenila tri kamiona (jedan Euro 2 i dva Euro 5) sa tri nova DAF XF450FT sa Euro 6 motorima.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicijskog projekta i 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranih od strane Europske unije.

Sa investicijom, kompanija ispunjava širok raspon standarda, uključujući:

  • Uredba CEMT/CM/ (2005)9/FINAL ministarstva prometa za transport robe u državama članicama EU;
  • Direktiva 2014/47/EU o tehničkom cestovnom nadzoru ispravnosti komercijalnih vozila koja kruže Europskom unijom, stavljajući van snage Direktivu 2000/30/EZ;
  • Uredba (EU) br. 165/2014 o tahografima u cestovnom prometu, stavljajući van snage Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o uređaju za evidentiranje u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koji se odnosi na drumski saobraćaj;
  • Uredba Komisije (EU) br. 582/2011 o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s emisijama iz teških vozila (Euro VI) i izmjenama i dopunama Priloga I i III Direktive 2007./46 /EZ Europskog parlamenta i Vijeća;
  • Uredba (EZ) br. 595/2009 o homologaciji motornih vozila i motora u pogledu emisija iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama o popravku i održavanju vozila i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktiva 2007/46/EZ i stavljanje van snage Direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ i
  • Direktiva o 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. septembra 2000. godine o istrošnim vozilima.

Iznos kredita:

178.952 €

Iznos granta:

26.843 €

Ispunjene EU direktive:

 

Sigurnost na cestama, komercijalna motorna vozila, emisije, istrošena vozila

Investirano u:

 

DAF XF450FT sa Euro 6 motorom

Ušteda energije i GHG plinova:

362 MWh/godišnje

97 tCO2/godišnje

Tradicija izrade sira po najvišim standardima

Tradicija izrade sira po najvišim standardima

Mljekara Pađeni d.o.o osnovana je 1999. godine, u početku kao mala porodična mljekara u kojoj se prerađivalo oko 130 litara mlijeka. Od svog osnivanja kompanija je kontinuirano ulagala u modernizaciju svojih postrojenja i razvoj proizvoda, a dodatno je osigurala svoj kvalitet certifikatom HACCP i ISO 9001: 2015, te danas zapošljava 129 ljudi koji prerađuju 100.000 litara mlijeka dnevno. Uz praćenje modernih tehničkih dostignuća proizvodnje, kvalitet proizvoda osigurana je i strogom kontrolom kvalitete sirovina i organoleptičkim, hemijskim i mikrobiološkim ispitivanjima finalnih proizvoda.

Asortiman kompanije uključuje jogurt, pavlaku, mlijeko, sir, svježi sir, vrhnje, narezani sir i mliječne namaze.

U cilju nabavke sirovina kompanija sarađuje sa oko 1.000 proizvođača iz 22 općine u Hercegovini, Romaniji i području Podrinja. Proizvodi se prodaju na teritoriji cijele države, a dio proizvodnje se izvozi u Crnu Goru, Srbiju, Hrvatsku i Švedsku.

Kako bi zadovoljila sve veću potražnju svojih kupaca u zemlji i inostranstvu, kompanija je odlučila povećati svoj kapacitet ulaganjem u novu liniju za proizvodnju sira, ambalažnu opremu i laboratorijsku opremu, kao i zgradu u kojoj se nalazi nova linija za proizvodnju sira. Nova oprema je energetski efikasna, te štedi vodu u odnosu na stariju opremu.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicijskog projekta i 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranih od strane Europske unije.

Sa investicijom, kompanija ispunjava širok raspon standarda, uključujući:

  • Direktiva vijeća 92/46/EEZ od 16. juna 1992. godine o utvrđivanju zdravstvenih pravila za proizvodnju i stavljanje na tržište sirovog mlijeka, termički obrađenih i proizvoda na bazi mlijeka;
  • Uredba (EZ) 852/2004 Europskog parlamenta i Europskog Vijeća od 29. aprila 2004. godine o higijeni prehrambenih proizvoda;
  • EN 1672-2 (2009) mašine za preradu hrane – osnovni pojmovi – 2. dio: higijenski zahtjevi;
  • Uredba (EZ) br. 1935/2004 o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt sa hranom i stavljanju van snage Direktive 80/590/EEZ i 89/109/EEZ i
  • EU Uredba 2023/2006 o dobroj proizvodnoj praksi za materijale i predmete namijenjene za kontakt sa hranom.

Iznos kredita:

350.000 €

Iznos granta:

52.500 €

Ispunjene EU direktive:

 

Sirovo mlijeko i proizvodi na bazi mlijeka, higijena namirnica, mašine za preradu hrane

Investirano u:

 

Linija za proizvodnju sira, linija za pakovanje, laboratorijska oprema, izgradnja novog objekta

Ušteda resursa i smanjenje GHG plinova:

Energija 212 MWh/godišnje

Voda 660 m3/ godišnje

GHG 61 tCO2/godišnje

Prisutnost na međunarodnim građevinskim tržištima

Prisutnost na međunarodnim građevinskim tržištima

Osnovana u oktobru 1996. godine, RAJZ d.o.o. aktivna je kao prodavač i veletrgovac građevinskim materijalom od 2002. godine. Preduzeće je 2008. godine započelo vlastitu proizvodnju građevinskog materijala za završne radove sa kapacitetom proizvodnje od 15.000 tona. Proizvodni asortiman uključuje fasadne boje, lakove, građevinska ljepila, maltere itd. U 2013. i 2014. godini kapacitet proizvodnje je povećan na 30.000 tona godišnje. Uz ISO (9001 i 14.000) i CE Mark certifikat, izvoz predstavlja sve veći udio u prodaji kompanije, uključujući direktan izvoz u Crnu Goru, Srbiju Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju. Pored toga, izvozom u zemlje EU upravlja se putem partnera za saradnju.

Kako bi nastavila svoje uspjehe, kompanija je uložila u nabavku opreme za širenje kapaciteta, dodatno poboljšanje kvaliteta i sigurnu i održivu proizvodnju. Između ostalog, nova oprema uključuje opremu za ličnu zaštitu, pužno prenosilo, ručni priključak za palete, mašinu za punjenje u boji, silose, spektrometre, transportno vozilo (euro norma), itd.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicijskog projekta i 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranih od strane Europske Unije.

Sa investicijom, kompanija ispunjava širok raspon standarda, uključujući:

  • Direktiva 2014/35 EU o usklađivanju zakona država članica koja se odnose na električnu opremu namijenjenu za upotrebu u određenim granicama napona;
  • Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. marta 2011. o utvrđivanju usklađenih uslova za prodaju građevinskih proizvoda i stavljanju van snage Direktive Vijeća 89/106 / EEZ;
  • Direktiva 2006/42/EZ o mašinama i izmjenama Direktive 95/16/EZ (preinačna);
  • Direktiva 2014/30 EU o usklađivanju zakona država članica koja se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost;
  • Direktiva 2007/46 – odobravanje motornih vozila, prikolica i komponenti vozila; Uredba EU 661/2009 – zahtjevi za homologaciju za sigurnost motornih vozila;
  • Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s emisijama teških vozila (Euro VI) i izmjenama i dopunama Priloga I i III Direktive 2007/46 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća i
  • Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. septembra 2000. godine o istrošenim vozilima.

Iznos kredita:

235.732 €

Iznos granta:

35.360 €

Ispunjene EU direktive:

 

Građevinski proizvodi, mašine, elektromagnetna kompatibilnost, teška motorna vozila

Investirano u:

 

Oprema za proširenje kapaciteta, poboljšanje kvaliteta  profesionalnog zdravlja i sigurnosti i transport

 

Priprema za izvoz građevinskog materijala na nova tržišta

Priprema za izvoz građevinskog materijala na nova tržišta

BAUKLAR d.o.o. je osnovana 2012. godine i renomirani je proizvođač materijala koji se koriste u građevinskoj industriji. Asortiman se sastoji od više od 30 različitih proizvoda, uključujući malter, ljepila, emulzije, fasadne boje i poludisperzivne zidne boje. Kompanija posluje u skladu sa ISO 9001:2015 standardom za upravljenje kvalitetom.  Osim Bosne i Hercegovine, kompanija također izvozi svoje proizvode u EU, uglavnom u Hrvatsku i Sloveniju.

Proizvodni pogoni kompanije BAUKLAR d.o.o. se nalaze u industrijskoj zoni u Lukavcu, te obuhvataju proizvodni pogon, upravne zgrade, kao i jedan dodatni pogon za proizvodnju i skladištenje. Fabrika u kojoj se nalazi kompletan proizvodni proces izgrađena je nedavno i opremljena je modrenom tehnološkom opremom koja omogućava efikasnu i fleksibilnu proizvodnju.

Kompanija je odlučila investirati u proširenje proizvodnih linija, kako bi učinkovito konkurirala na tržištima Austrije i Njemačke. Investicija olakšava proširenje kapaciteta – efektivno udvostručuje kapacitet po smjeni, automatizaciju ambalaže, poboljšanje profesionalnog zdravlja i sigurnosti, te omogućava kompaniji da ispuni stroge ekološke standarde koji se primjenjuju na tržištu EU.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicijskog projekta i 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranih od strane Europske unije.

Sa investicijom, kompanija ispunjava širok raspon standarda, uključujući:

  • Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. novembra 2010. godine o industrijskim emisijama (integrirano spriječavanje i kontrola onečišćenja);
  • Direktiva 2006/42/EZ o mašinama i izmjenama Direktive 95/16/EZ (preinačena);
  • Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju zakona država članica koja se odnose na električnu opremu namijenjenu za upotrebu u određenim granicama napona i
  • Direktiva 2014/30/EU o usklađivanju zakona država članica koja se odnose na elektromagnetnu kompatibilnost (preinačena).

Iznos kredita:

174.351 €  

Iznos granta:

26.153 €

Ispunjene EU direktive:

 

Propisi o mašinama, elektromagnetnoj kompatibilnosti, industrijskim emisijama, profesionalnom zdravlju i sigurnosti

Investirano u:

 

Proširenje proizvodnje, automatsko paletiranje

Proizvodnja namještaja: visok kvalitet proizvoda i zaštita okoliša

Proizvodnja namještaja: visok kvalitet proizvoda i zaštita okoliša

Kompanija Artisan d.o.o. Tešanj specijalizovana je za ručnu proizvodnju
visokokvalitetnog namještaja od masivnog drveta. Ručna proizvodnja
najmještaja je upravo ono što je razlikuje od konkurencije. Artisan je
kompanija orjentisana na izvoz, a njeni proizvodi mogu se naći u oko 250
prodavnica visokog kvaliteta širom svijeta. Brend Artisan je brzorastući brend, a proizvodi se isključivo prodaju pod robnom markom, što jasno ukazuje na Bosnu i Hercegovinu kao zemlju porijekla. Kompanija trenutno zapošljava 184 radnika.

U cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda, zaštite okoliša, profesionalnog zdravlja i sigurnosti, kompanija Artisan je nabavila novu mašinu za obradu drveta – Rover  C 1648 CNC. Nova mašina je u potpunosti u skladu sa relevantnim EU  direktivama, te poboljšava konkurentnost komapnije na međunarodnom tržištu.

Mašina visoke preciznosti povećava produktivnosti, nudi bolju zaštitu okoliša, smanjuje generisanje otpada, te poboljšava profesionalno zdravlje i sigurnost
radnika. Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicijskog projekta i 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranih od strane Europske unije.
Sa ovom investicijom kompanija sada ispunjava širok raspon standarda,
uključujući:

  • Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju zakona država članica koja se
   odnose na električnu opremu namijenjenu za upotrebu u određenim
   granicama napona;
  • Direktiva 2006/42/EZ o mašinama i izmjeni Direktive 95/16/EZ
   (preinačena);
  • Direktiva 2014/30/EU o usklađivanju zakona država članica koja se
   odnose na elektromagnetnu kompatibilnost (preinačena);
  • Direktiva 89/391/EEZ o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja
   sigurnosti i zdravlja radnika;
  • Direktiva 2009/104/EZ – upotreba radne opreme od strane radnika i
  • Direktiva 2009/125/EZ o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za
   ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (preinačena) (Tekst sa
   EEA).

Iznos kredita:

182,000.00

Iznos granta:

€ 27,300.00

Ispunjene EU direktive:

 

Product quality, environmental protection and H&S requirements

Investirano u:

 

CNC wood processing machine

Ušteda energije i smanjenje GHG:

34 MWh/godišnje

10 tCO2/godišnje