Kvalitetnija i održivija proizvodnja robe široke potrošnje

Iznos kredita:

434,598 €

Iznos granta:

€ 65,190

Ispunjene EU direktive:

 

Direktive koje se odnose na zaštitu okoliša, profesionalno zdravlje i sigurnost te energetsku efikasnost

Investirano u:

 

Liniju za injektiranje i skladište

Ušteda energije i smanjenje GHG:

 

254 MWh/godišnje

76 t CO2/godišnje

EZ d.o.o. Busovača je osnovana 1989. godine i proizvodi sredstva za čišćenje, kozmetiku i plastičnu ambalažu. Kompanija plasira svoje proizvode u Bosni i Hercegovini i izvozi u Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju te druga tržišta.

Kompanija ima dva proizvodna pogona i tri različita, ali međusobno povezana proizvodna programa. Jedan pogon je namijenjen za proizvodnju higijenskih proizvoda (kućne hemije) koji se prodaju pod robnim markama Tisal, Citral, Glanz, Lilla i DAILY, te proizvodnju kozmetičkih proizvoda poznatih pod robnim markama Ella i Royal line. U drugom proizvodnom pogonu nalaze se linije za plastične i vakumske ambalaže, koje se koriste za vlastite potrebe ambalaže, ali se prodaju i drugim proizvođačima (PET, PE, PP). Sve sirovine koje se koriste u proizvodnji su porijeklom iz EU i u skladu s EU direktivama, što je dio strategije kompanije za očuvanje visokog kvaliteta proizvoda.

Kompanija je 2019. godine pokrenula sveobuhvatan program nadogradnje, koji se sastojao od dva investiciona projekta, a koji je završen 2022. godine. Prvi projekat se fokusirao na nadogradnju mašina sa ulaganjem od 255.646 € u liniju za proizvodnju čepova (proces presovanja tipa HSJ- 16A), kalup za injektiranje PET preformansi sa 24 gnijezda (ampule 23-26 grama) i alate za PET preoblikovanje sa 16 jažica (ampule od 16 grama). Svrha druge investicije od 178.952 € bila je izgradnja novog magacina površine 1.700 m2 i pripadajućih elektro instalacija.

Nova oprema, koja je u potpunosti usklađena sa relevantnim EU direktivama, značajno povećava kvalitet proizvoda, a viši nivo automatizacije ima značajan pozitivan utjecaj na zdravlje i sigurnost zaposlenih u kompaniji. Osim toga, nove linije troše manje energije i manje sirovina, a obje su dobra za okoliš.

EZ d.o.o. posjeduje ISO i HACCP certifikat.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicionog projekta i povrat novca od 15% nakon uspješne verifikacije projekta, finansiranog od strane Evropske unije.

 Sa novom investicijom, kompanija sada ispunjava širok spektar standarda, uključujući:

  • Direktiva 2009/125 kojom se uspostavlja okvir za postavljanje zahtjeva za eko dizajn proizvoda koji se odnose na energiju (preinačenje)
  • Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na električnu opremu dizajniranu za upotrebu unutar određenih granica napona
  • Direktiva 89/654/EEC o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za radno mjesto.
Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.