Proces prijavljivanja

KO I ŠTA SE MOŽE FINANSIRATI

KOJE SE KOMPANIJE MOGU PRIJAVITI?

Za kredit ili grant iz Programa podrške konkurentnosti MSP u Bosni i Hercegovini mogu se prijaviti sljedeće kompanije:

  • MSP kompanije, preduzeća, firme, biznisi, samostalni preduzetnici ili druga pravna lica osnovana po zakonima Bosne i Hercegovine ili pojedinci registrovani kao privrednici ili angažovani u privrednim aktivnostima, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine. 
  • Kandidat posluje primarno u Bosni i Hercegovini ili ima stalno mjesto poslovanja u Bosni i Hercegovini, preko kojeg se u potpunosti ili djelomično obavlja njegova djelatnost. 
  • Kandidat zapošljava manje od 250 radnika, godišnji promet NE prelazi iznos od 50 miliona eura (ili ekvivalent) i/ili godišnji bilans stanja NE prelazi 43 miliona eura (ili ekvivalent). 
  • Djelatnost kandidata NIJE u većinskom vlasništvu ili pod kontrolom vlasti Bosne i Hercegovine ili lokalnih vlasti niti bilo kojeg drugog političkog, državnog ili administrativnog tijela, agencije ili njihovog odjela. Komunalna preduzeća koja su u većinskom vlasništvu ili pod kontrolom vlasti Bosne i Hercegovine ili lokalnih vlasti ili državnih agencija Bosne i Hercegovine NISU pogodna za podzajmove. Kako bi se izbjegla sumnja, ukupan udio vlasništva koje vlasti ili državni subjekt imaju nad podzajmoprimcem, bez obzira na to da li je ono pravno ili stvarno, direktno ili indirektno, ne može biti veći od 49%, a vlasti i/ili bilo koji državni subjekt nisu direktno ili indirektno uključeni u svakodnevno vođenje poslovanja kandidata niti imaju kontrolu nad upravljanjem poslovima kandidata. 
  • Kandidat je dobio sva neophodna odobrenja i dozvole i na druge načine poštuje nacionalno okolišno, socijalno, zdravstveno i sigurnosno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.
  • Kandidat NIJE na EBRD-ovoj listi lica ili subjekata koji nisu pogodni za dodjeljivanje ugovora finansiranog od strane EBRD-a ili za finansiranje od strane EBRD-a. 
  • Za kredit ili grant iz Programa podrške konkurentnosti MSP u Bosni i Hercegovini NE MOGU se prijaviti sljedeće kompanije, bizinisi, lica ili subjekti:
  • kompanije i biznisi koji se bave proizvodnjom i/ili trgovinom naoružanja ili vojne opreme
  • finansijske institucije ili kompanije za pružanje finansijskih usluga
  • osiguravajuće kuće
  • kompanije i biznisi koji se bave proizvodnjom duhana ili žestokih pića
  • kompanije i biznisi koji se bave prodajom duhana ili žestokih pića (osim ako je prodaja duhana ili žestokih pića sporedna u odnosu na primarnu djelatnost subjekta)
  • kockarnice ili drugi objekti za igre na sreću
  • kompanije i biznisi koji se bave špekulativnim investicijama u imovinu ili valute ili bilo kojom drugom špekulativnom investicijom
  • kompanije i biznisi koji se bave investicijama u vrijednosne papire bilo koje vrste, uključujući investicije u dionički kapital drugih kompanija
  • bilo koje aktivnosti koje se pojavljuju na EBRD-ovoj Listi isključenih strana u pogledu zaštite okoliša i socijalnih pitanja (https://ebrdgeff.com/romania/wp-content/uploads/2017/03/Environmental_and_Social_Exclusion_and_Referral_Lists.pdf
  • bez prethodne pisane saglasnosti EBRD-a, bilo koje aktivnosti koje se pojavljuju na indikativnoj listi projekata kategorije A, priloženoj kao Dodatak 2 Okolišne i socijalne politike EBRD-a (iz aprila 2019 – https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html); takvi potprojekti će morati udovoljiti EBRD-ovim Zahtjevima za provedbu.

KOJE PROJEKTNE INVESTICIJE SU POGODNE?

  • Investicijski projekat mora biti finansijski održiv i udovoljiti uobičajenim kriterijima kreditiranja partnerske banke, u skladu sa njenim uobičajenim postupcima odobravanja kredita. Odluka o tome da li će kredit biti odobren ili ne ostaje na partnerskoj banci Programa, a EBRD, EU i projektni konsultanti nemaju nikakvog utjecaja na odluku.
  • Projekat se implementira u Bosni i Hercegovini. 
  • Usklađen je sa cjelokupnim važećim nacionalnim okolišnim, socijalnim, zdravstvenim i sigurnosnim zakonodavstvom te propisima i standardima zapošljavanja koji su na snazi u Bosni i Hercegovini, kao i sa svim važećim obavezama javnih konsultacija koje su na snazi u Bosni i Hercegovini. 
  • Investicijski projekat nije, niti će biti finansiran nekim drugim grantom.

Kako bi bio pogodan za finansiranje u okviru Programa, svaki investicijski projekat mora sadržavati

  • investiciju u industrijske prostorije, opremu, softver, poboljšanje sistema upravljanja preduzećem i/ili opće unaprjeđenje koje ima za cilj poboljšati usklađenost sa jednom ili više EU direktiva u području zaštite okoliša, sigurnosti radnika i kvaliteta i sigurnosti proizvoda, kako je navedeno u prioritetnim EU direktivama, a koje su primjenjive na odgovarajući investicijski projekat; ili sa EU direktivom (koja ne spada u prioritetne EU direktive) za koju je naš tehnički tim potvrdio da trebate osigurati usklađenost s istom.

Osim toga, tamo gdje je to odgovarajuće, može se investirati i u tehnologije visokih performansi udovoljavajući kriterijima koji se odnose na tehnologije visokih performansi. Naš tim stručnjaka će vas dodatno usmjeriti u smislu optimizacije odabira tehnologija, s ciljem poboljšanja finansijske održivosti vašeg investicijskog projekta.

Osim gore navedenih, primjenjuju se i sljedeći specifični kriteriji pogodnosti:

Polovna oprema

Polovnu opremu je teško opravdati u okviru Programa podrške konkurentnosti MSP u Bosni i Hercegovini, budući da investicije u polovnu opremu nose sa sobom mnoge rizike. Preporučuje se fokusirati se na potpuno novu opremu. Finansiranje polovne opreme je moguće ukoliko je, u izuzetnim slučajevima, oprema temeljito procijenjena od strane našeg tima stručnjaka i ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi:

  • Oprema je u potpunosti vraćena u prvobitno stanje od strane proizvođača ili ovlaštenog centra 
  • Oprema ima garanciju od najmanje šest mjeseci, koju izdaje kompanija koja ju je vratila u prvobitno stanje 
  • Dokazana je isplativost investicije u poređenju sa novim ekvivalentom

Vozila

Vozila su pogodna za kredit i grant u okviru Programa ukoliko:

  • se koriste samo u poslovne svrhe
  • zamjenjuju stara vozila (mora se navesti dokaz o uklanjanju starog vozila)
  • udovoljavaju predviđenim EU standardima

Osim gore navedenih kriterija, postoje i sljedeći iscrpni kriteriji za različite tipove vozila:

  • Taksi: vozila moraju biti hibridni automobili
  • Kamioni: moraju zadovoljavati najmanje Euro 6 normu; * Kombi vozila: moraju zadovoljavati najmanje Euro 6 normu i biti registrovana u skladu sa lokalnim zakonodavstvom za prevoz robe u komercijalne svrhe te isključivo za poslovanje kompanije
  • Autobusi: moraju zadovoljavati najmanje Euro 6 normu, u skladu sa poslovanjem kompanije (prevoz putnika).

Polovna vozila nisu pogodna.

Industrijske prostorije

Kupovina industrijskih prostorija i obnova postojećih prostorija je pogodna za finansiranje pod uslovom da investicija poboljšava:

  • zdravlje i sigurnost na radu 
  • zaštitu okoliša 
  • kvalitet i sigurnost proizvoda
  • energetsku efikasnost

u skladu sa EU direktivama prenesenim u lokalno zakonodavstvo.

Obnova postojećih zgrada ili izgradnja novih zgrada je također pogodna ukoliko se udovolji istim, gore opisanim kriterijima i namjenama.

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.