PROIZVODNJA ELEKTROINSTALACIJSKE OPREME ZA MEĐUNARODNO TRŽIŠTE

TEM Mandeks d.o.o. je osnovan 1993. godine i trenutno broji 54 uposlenika. Sjedište firme nalazi se u Širokom Brijegu, gdje se ujedno nalaze proizvodni pogoni i skladište.

Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnja elektroinstalacijskog materijala, a glavni proizvodi su moderna rješenja utičnica i prekidača, razvodne kutije, razvodne ploče, parapetni kanali i sistem podnog razoda.

TEM Mandeks d.o.o. je izvozno orijentisana kompanija, a njen dugoročni cilj je dalje ulaganje u razvoj kompanije, posebno širenje na nova tržišta, proširenje kapaciteta, poboljšanje kvaliteta proizvodnje i povećanje profitabilnosti.

TEM Mandeks d.o.o. ima za cilj postići vodeću konkurentsku poziciju na polju proizvodnje i izvoza elektroinstalacijske opreme. To zahtjeva proširenje kapaciteta i poboljšanje proizvodnih procesa. Da bi postigla planirane ciljeve, kompanija je uložila novac u nabavku ekscentrične prese i dovodne linije, hidrauličnih “giljotina” makaza za lim i alata za proizvodnju.  Nova mašina je u potpunosti usklađena sa relevantnim EU direktivama i poboljšava konkurentnost kompanije na domaćem i međunarodnom tržištu, troši manje energije od stare mašine i poboljšava profesionalno zdravlje i sigurnost.

Novim mašinama koristit će se za potrebe ranije formiranog odjela za obradu metala u koji je uloženo oko 600.000 EUR, te će omogućiti proširenje proizvodnje.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za realizaciju svog investicijskog projekta, te 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranog od strane Europske unije. 

Ovim ulaganjem, kompanija ispunjava širok izbor standarda, uključujući:

    • Direktiva 2011/65/EU o ograničenoj upotrebi određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi,
    • Direktiva 2012/19/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 07.2012. godine o otpadu električne i elektronske opreme,
    • Direktiva 2014/35/EU koja se odnosi na električnu opremu namjenjenu za upotrebu unutar određenih naponskih granica,
    • Direktiva 2014/30/EU koja se odnosi na elektromagnetnu kompatibilnost.

Iznos kredita:

250.000

Iznos granta:

37.500 €

Ispunjene EU direktive:

 

Autobusni prevoz na međunarodnom tržištu, motorna vozila, cestovni prevoz

Investirano u:

 

Mercedes Benz Tourismo

(Euro 6 norma)

Ušteda energije i smanjenje GHG:

176 Mwh/godišnje

47 tCO2/godišnje

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site.