Prisutnost na međunarodnim građevinskim tržištima

Osnovana u oktobru 1996. godine, RAJZ d.o.o. aktivna je kao prodavač i veletrgovac građevinskim materijalom od 2002. godine. Preduzeće je 2008. godine započelo vlastitu proizvodnju građevinskog materijala za završne radove sa kapacitetom proizvodnje od 15.000 tona. Proizvodni asortiman uključuje fasadne boje, lakove, građevinska ljepila, maltere itd. U 2013. i 2014. godini kapacitet proizvodnje je povećan na 30.000 tona godišnje. Uz ISO (9001 i 14.000) i CE Mark certifikat, izvoz predstavlja sve veći udio u prodaji kompanije, uključujući direktan izvoz u Crnu Goru, Srbiju Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju. Pored toga, izvozom u zemlje EU upravlja se putem partnera za saradnju.

Kako bi nastavila svoje uspjehe, kompanija je uložila u nabavku opreme za širenje kapaciteta, dodatno poboljšanje kvaliteta i sigurnu i održivu proizvodnju. Između ostalog, nova oprema uključuje opremu za ličnu zaštitu, pužno prenosilo, ručni priključak za palete, mašinu za punjenje u boji, silose, spektrometre, transportno vozilo (euro norma), itd.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicijskog projekta i 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranih od strane Europske Unije.

Sa investicijom, kompanija ispunjava širok raspon standarda, uključujući:

  • Direktiva 2014/35 EU o usklađivanju zakona država članica koja se odnose na električnu opremu namijenjenu za upotrebu u određenim granicama napona;
  • Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. marta 2011. o utvrđivanju usklađenih uslova za prodaju građevinskih proizvoda i stavljanju van snage Direktive Vijeća 89/106 / EEZ;
  • Direktiva 2006/42/EZ o mašinama i izmjenama Direktive 95/16/EZ (preinačna);
  • Direktiva 2014/30 EU o usklađivanju zakona država članica koja se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost;
  • Direktiva 2007/46 – odobravanje motornih vozila, prikolica i komponenti vozila; Uredba EU 661/2009 – zahtjevi za homologaciju za sigurnost motornih vozila;
  • Uredba (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s emisijama teških vozila (Euro VI) i izmjenama i dopunama Priloga I i III Direktive 2007/46 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća i
  • Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. septembra 2000. godine o istrošenim vozilima.

Iznos kredita:

235.732 €

Iznos granta:

35.360 €

Ispunjene EU direktive:

 

Građevinski proizvodi, mašine, elektromagnetna kompatibilnost, teška motorna vozila

Investirano u:

 

Oprema za proširenje kapaciteta, poboljšanje kvaliteta  profesionalnog zdravlja i sigurnosti i transport

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.