Partnerske banke

NAŠI FINANSIJSKI PARTNERI

Kako bi proces bio pojednostavljen, svi finansijski mehanizmi se usmjeravaju putem lokalnih partnershih banaka koje primaju kontinuiranu podršku programskih projektnih konsultanata.

Kreditne odredbe i uslove postavljaju lokalne partnerske banke, a konačnu odluku o tome da li će ili ne finansiranje biti dodijeljeno kompaniji kandidatu donose isključivo partnerske banke. EBRD, EU i projektni konsultanti nemaju nikakvog utjecaja na ovu odluku.

Projektni konsultant je odgovoran za tehničku procjenu investicijskih projekata i, zajedno sa konsultantom za verifikaciju, također je odgovoran i za utvrđivanje i provjeru iznosa grantova. Partnerske banke će grant podsticaje uplatiti vlasnicima uspješno završenih i verificiranih projekata. Međutim, partnerske banke nemaju nikakvogutjecaja na visinu grantova koji se isplaćuju.

U Programu podrške konkurentnosti MSP u Bosni i Hercegovini trenutno učestvuju sljedeće partnerske banke:

O Intesa Sanpaolo Banci BiH: : Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina jedna je od vodećih banaka u Bosni i Hercegovini, s dugim kontinuitetom bankarskog poslovanja. Banka pruža usluge za stanovništvo i pravna lica i opslužje više od 170.000 klijenata. Pokriva cijelo područje Bosne i Hercegovine, s mrežom od 5 regionalnih centara, 48 poslovnica, 112 bankomata i više od 2.700 POS terminala.
Sparkasse Bank dd BiH je članica austrijske finansijske institucije Steiermärkische Sparkasse.
Naša matična banka Steiermärkische Sparkasse je najveća regionalna banka na jugu Austrije sa 200 godišnjom tradicijom poslovanja, te dugoročnom i održivom strategijom razvoja u zemljama regije. Kao članica Erste Bank und Sparkassen Austrija, dio je najjače grupe banaka fokusiranih na poslovanje sa stanovništvom, malim i srednjim preduzećima u Evropi.
Sparkasse Bank BIH sa ukupnom aktivom od gotovo 1,4 milijardi BAM, i timom od preko 500 uposlenih u 40 poslovnica širom zemlje, stoji kao siguran i pouzdan partner stanovištvu i privredi na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Nudimo široku paletu finansijskih proizvoda stanovništvu, malim i srednjim preduzećima, velikim kompanijama, institucionalnim klijentima te javnom sektoru, stavljajući akcenat na brzinu i efikasnost pružanja usluga, te jačanje povjerenja i lojalnosti klijenata.
Naš krajnji cilj je razvijati se prema internacionalnim standardima grupe u modernu banku koja zadržava tradicionalne vrijednosti Sparkasse, uz orijentaciju na poslovanje sa stanovništvom, malim i srednjim preduzećima.
Angažman naše banke ide dalje od samog bankarskog poslovanja: od samog početka poslovanja u BIH, pokrenuli smo u veliki broj društveno korisnih projekata za našu zajednicu u raznim segmentima, te smo ponosni dvostruki vlasnik nagrade „DOBRO“ za korporativnu filantropiju i volonterizam.
UniCredit Bank d.d. Mostar je registrirana poslovna banka sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. ukupnom aktivom od 5,9 milijarde KM i kapitalom od 97.2 miliona KM, Banka danas posluje kroz mrežu od 75 poslovnica koja pokriva čitav teritorij Bosne i Hercegovine, što proizvode i usluge UniCredit Bank čini dostupnim svakom klijentu, u svim većim gradovima i mjestima u Bosni i Hercegovini. UniCredit Bank je vodeća banka u Bosni i Hercegovini po većini pokazatelja poslovanja. (podaci sa 31.12.2018.)
 

UniCredit Bank pruža cjelokupnu paletu bankovnih usluga koje uključuju poslovanje s pravnim osobama, građanima i financijskim institucijama, poslovanje s inozemstvom, te usluge investicijskog bankarstva. Svoj poslovni uspjeh temelji na kontinuiranom podizanju kvalitete usluga i kreiranju proizvoda prema potrebama financijskog tržišta, pri čemu u središte svog poslovanja uvijek stavlja klijenta. Uz uslužni model rada, kojim je osiguran segmentni pristup svakom klijentu i jednostavnost i efikasnost u pružanju usluga, UniCredit Bank uživa reputaciju stabilnog i pouzdanog partnera na tržištu Bosne i Hercegovine. Pripadnost Grupi UniCredit dodatno doprinosi snazi i stabilnosti UniCredit Bank.

Kao vodeća banka na tržištu, UniCredit Banka je proglašena najboljom bankom i najboljim pružateljem usluga u različitim segmentima. Posljednje dvije godine ponijela je i titulu Najbolje banke u BiH od strane časopisa The Banker.