Bh. proizvođač namještaja se digitalizuje

Bh. proizvođač namještaja se digitalizuje

Iznos kredita

 84,363 €

Iznos granta

 12,654 €

Ispunjenje EU direktive

Direktive koje se odnose na električnu opremu

Investirano u

Sistem za robotsko zavarivanje Fanuc ArcMate 100iD/8L

Od svog osnivanja 1995. godine, proizvođač namještaja Ingrat d.o.o prošao je kroz različite faze razvoja. Jasna strategija razvoja i kontinuirano ulaganje u tehnologiju i obuku osoblja svrstali su kompaniju među vodeće proizvođače namještaja za javne ustanove na Balkanu. Namještaj sa potpisom Ingrat proizvodi se s naglaskom na trajnost i efikasnost resursa. Podizanje ekološke svijesti zaposlenika, te stalna edukacija prioriteti su kompanije. Kao ekološki odgovorna kompanija, Ingrat je 2021. uveo standarde ISO 14001.

Fabrika je specijalizovana za proizvodnju školskog namještaja. Asortiman proizvoda uključuje različite modele klupa i stolica za učionice, posebne stolice i stolove za školske laboratorije za predmete poput hemije, fizike i biologije, sjedala za amfiteatre/auditorije i namještaj za prostorije za osoblje, biblioteke i restorane. Proizvodni pogon kompanije Ingrat  nudi i različite vrste ormara, uredskog namještaja, regala i ugostiteljskog namještaja, uglavnom za ustanove javnog sektora.

Ingrat danas ima 84 zaposlenika, od čega 11 administrativno-tehničkih djelatnika i 73 radnika u proizvodnom pogonu. Proizvodnja na parceli 8.000 m2  uključuje pogone za obradu metala i proizvodnju namještaja.

Vodeći se svojom strategijom stalnog poboljšanja digitalizacijskih procesa, kompanija je kupila novi robotski sistem/ćeliju za električno i lasersko zavarivanje. Ovom investicijom kompanija je proširila svoje proizvodne kapacitete, povećala svoju produktivnost i postigla višu stopu kvalitete i tačnosti proizvoda. Svo ručno zavarivanje zamijenjeno je visoko preciznim robotskim zavarivanjem, ali bez gubitka radnih mjesta, jer su zaposlenici prošli obuku za upravljanje robotom. To znači da radnici koji rade na  procesima zavarivanja i dalje obavljaju svoj posao, ali pod znatno poboljšanim uslovima kada je riječ o zdravlju i sigurnosti na radu!

Sa novom investicijom, kompanija sada ispunjava širok spektar standarda, uključujući:

 • Direktiva 2006/42/EC o mašinama
 • Direktiva 2014/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na stavljanje na tržište električne opreme dizajnirane za upotrebu unutar određenih naponskih granica.

Kompanija je koristila jednostavan LET proces, koji osigurava brz pristup finansiranju kroz odabir unaprijed odabrane opreme s popisa prihvatljivih tehnologija. Nakon uspješne verifikacije projekta, kompanija je dobila 15% povrata novca, finansiranog od EU.

With the investment, the company now meets a wide variety of standards, including:

 • Directive 2006/42/EC on machinery
 • Directive 2010/75/EU on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (Recast)
 • Directive 2008/98/EC on waste
 • Directive 2012/27/EU on energy efficiency

Unapređenje kvalitete važnih medicinskih usluga

Unapređenje kvalitete važnih medicinskih usluga

Iznos kredita:

179,975 €

Iznos granta:

26,996

Ispunjene EU direktive:

 

Direktive koje se odnose na zaštitu okoliša, profesionalno zdravlje i sigurnost te energetsku efikasnost

Investirano u:

 

Oprema za laboratorije i tretmane

 

PZU Mehmedbašić je jedan od vodećih ginekoloških centara u regionu osnovan  1998. godine. Mehemdbašić pokriva čitav spektar ženskog zdravlja, organizovan u sedam odjeljenja: Centar za vantjelesnu oplodnju, Odjeljenje za kontrolu trudnoće, Odjeljenje za prenatalnu dijagnostiku, Ginekološko odjeljenje, Odjeljenje za liječenje grlića materice, Odjeljenje za genetičku dijagnostiku i Biomedicinsku laboratoriju. Klinika od 2004. godine ima svoju genetičku laboratoriju, koja je prva privatna laboratorija te vrste u BiH i pruža usluge analize plodne vode i krvi. Uz citogenetiku, uvedene su i analize molekularne genetike zasnovane na PCR-u i DNK sekvenciranju, što je čini najsavremenijom laboratorijom za ljudsku genetiku.

Važnost pružanja ovog nivoa medicinskih usluga ženama u regionu ne može se podcijeniti, jer istraživanja su pokazala da je psihički stres koji doživljavaju osobe koje se suočavaju sa problemima neplodnosti sličan stresu ljudi koji se nose sa bolestima poput raka, HIV-a i kronične boli. Pronalaženje rješenja često obuhvata čitav niz dijagnostičkih usluga i tretmana koje nudi PZU Mehmedbašić.

U cilju poboljšanja kvaliteta i sigurnosti usluga koje pruža pacijentima iz BiH i regiona, te zaštite zdravlja i sigurnosti osoblja klinike, kompanija je uložila u novu opremu, uključujući niz laboratorijske opreme i Olympus mikroskop IX73, histeroskop zajedno sa pomoćnom opremom, IVF laboratorijsku opremu i mašinu za pakovanje sterilizovanih instrumenata.

Osim što poboljšava kvalitet usluge, nova oprema također omogućava klinici da u svoj asortiman usluga doda eksplorativnu histeroskopiju.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicionog projekta i 15% povrata novca nakon uspješne verifikacije projekta, finansiranog od strane Evropske unije.

Sa novom investicijom, kompanija sada ispunjava širok spektar standarda, uključujući:

 • Uredba (EU) 2017/745 o medicinskim uređajima, koja mijenja Direktivu 2001/83/EC, Uredbu (EZ) br. 178/2002 i Uredbu (EZ) br. 1223/2009 i stavlja van snage Vijeća
 • Direktiva 98/79/EC o in vitro dijagnostičkim medicinskim uređ

Kvalitetnija i održivija proizvodnja robe široke potrošnje

Kvalitetnija i održivija proizvodnja robe široke potrošnje

Iznos kredita:

434,598 €

Iznos granta:

€ 65,190

Ispunjene EU direktive:

 

Direktive koje se odnose na zaštitu okoliša, profesionalno zdravlje i sigurnost te energetsku efikasnost

Investirano u:

 

Liniju za injektiranje i skladište

Ušteda energije i smanjenje GHG:

 

254 MWh/godišnje

76 t CO2/godišnje

EZ d.o.o. Busovača je osnovana 1989. godine i proizvodi sredstva za čišćenje, kozmetiku i plastičnu ambalažu. Kompanija plasira svoje proizvode u Bosni i Hercegovini i izvozi u Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju te druga tržišta.

Kompanija ima dva proizvodna pogona i tri različita, ali međusobno povezana proizvodna programa. Jedan pogon je namijenjen za proizvodnju higijenskih proizvoda (kućne hemije) koji se prodaju pod robnim markama Tisal, Citral, Glanz, Lilla i DAILY, te proizvodnju kozmetičkih proizvoda poznatih pod robnim markama Ella i Royal line. U drugom proizvodnom pogonu nalaze se linije za plastične i vakumske ambalaže, koje se koriste za vlastite potrebe ambalaže, ali se prodaju i drugim proizvođačima (PET, PE, PP). Sve sirovine koje se koriste u proizvodnji su porijeklom iz EU i u skladu s EU direktivama, što je dio strategije kompanije za očuvanje visokog kvaliteta proizvoda.

Kompanija je 2019. godine pokrenula sveobuhvatan program nadogradnje, koji se sastojao od dva investiciona projekta, a koji je završen 2022. godine. Prvi projekat se fokusirao na nadogradnju mašina sa ulaganjem od 255.646 € u liniju za proizvodnju čepova (proces presovanja tipa HSJ- 16A), kalup za injektiranje PET preformansi sa 24 gnijezda (ampule 23-26 grama) i alate za PET preoblikovanje sa 16 jažica (ampule od 16 grama). Svrha druge investicije od 178.952 € bila je izgradnja novog magacina površine 1.700 m2 i pripadajućih elektro instalacija.

Nova oprema, koja je u potpunosti usklađena sa relevantnim EU direktivama, značajno povećava kvalitet proizvoda, a viši nivo automatizacije ima značajan pozitivan utjecaj na zdravlje i sigurnost zaposlenih u kompaniji. Osim toga, nove linije troše manje energije i manje sirovina, a obje su dobra za okoliš.

EZ d.o.o. posjeduje ISO i HACCP certifikat.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicionog projekta i povrat novca od 15% nakon uspješne verifikacije projekta, finansiranog od strane Evropske unije.

 Sa novom investicijom, kompanija sada ispunjava širok spektar standarda, uključujući:

 • Direktiva 2009/125 kojom se uspostavlja okvir za postavljanje zahtjeva za eko dizajn proizvoda koji se odnose na energiju (preinačenje)
 • Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na električnu opremu dizajniranu za upotrebu unutar određenih granica napona
 • Direktiva 89/654/EEC o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za radno mjesto.

Bh. kompanija koja se bavi proizvodnjom modernih konstrukcija u regiji

Bh. kompanija koja se bavi proizvodnjom modernih konstrukcija u regiji

Iznos kredita:

 511,292 €

Iznos granta:

76,694

Ispunjene EU direktive:

 

Direktive koje se odnose na zaštitu okoliša, profesionalno zdravlje i sigurnost te energetsku efikasnost

Investirano u:

 

Nova linija za premazivanje i transport

Ušteda energije i smanjenje GHG:

687 MWh/godišnje

274 t CO2/godišnje

 

HANO je jedna od vodećih kompanija za proizvodnju aluminijskih staklenih fasada i aluminijskog okova u Bosni i Hercegovini i šire, projektovanje, proizvodnju i montažu fasada na nekim od najprestižnijih objekata u regiji, te pružanje usluga najviše kvalitete prema međunarodno priznatim standardima. Tokom više od dva desetljeća od svog osnivanja 1998. godine, Hano d.o.o. razvio se u vodeću kompaniju u području aluminija u građevinarstvu (HANO) i prerađenog stakla (RAMA-GLAS), ne samo kao izvođač i distributer u građevinskom sektoru, već i kao autoritet u pružanju cjelovitih arhitektonskih rješenja. U svojim proizvodnim pogonima površine 2.550 m2, kompanija ima kapacitet od oko 1.000 m2 fasade mjesečno.

U 2021. godini kompanija je investirala u novu automatsku liniju za premazivanje i novi power & free transporter. Power & free transporteri imaju nekoliko prednosti u odnosu na konvencionalne. Transporteri se obično koriste za transport dijelova duž montažne trake od jednog procesa do drugog. Za razliku od osnovnih kontinuirano pokretnih nadzemnih monošinskih transportnih sistema, novi transporteri pružaju jedinstvenu sposobnost zaustavljanja pojedinačnih tereta bez zaustavljanja cijele proizvodne linije. To ima pozitivan utjecaj na tok procesa, ali što je najvažnije smanjuje i potrošnju energije.

Kao rezultat ove investicije, kvaliteta i sigurnost proizvoda dodatno su poboljšani, zahvaljujući visokoj automatizaciji linije za premazivanje koja nudi visoku razinu preciznosti. Veća prilagodba proizvoda i mogućnost sigurnosnog kopiranja operativnih podataka dodatne su prednosti. Uređaj za doziranje hemikalija i disk separator ulja osiguravaju pravilan tretman otpadnih hemikalija i ulja, smanjujući utjecaj proizvodnje na okoliš. Novom investicijom kompanija je sada povećala produktivnost, snizila troškove proizvodnje i povećala konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu. Kompanija je dobila i besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicijskog projekta i 15% povrata novca nakon uspješne provjere projekta, finansiranog od strane Europske unije.

Sa novim ulaganjem, kompanija sada ispunjava širok raspon standarda, uključujući:

 • Direktiva 2006/42/EC o sigurnosti strojeva
 • Direktiva 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (preinaka)
 • Direktova 2008/98/EC o otpadu
 • Direktiva 2012/27/EU o energetskoj efikasnosti

Proizvodnja asfalta u skladu sa visokim standardima zaštite okoliša

Proizvodnja asfalta u skladu sa visokim standardima zaštite okoliša

Iznos kredita:

 1,000,000

Iznos donacije:

 150,000

Ispunjene  EU direktive:

 

Kvalitet proizvoda i konkurentnost na tržištu, zaštita okoliša, profesionalno zdravlje i sigurnost

Investirano u:

 

Nova asfaltna baza Benninghoven ECO 2000

Ušteda energije i smanjenje GHG:

3,315 MWh/godišnje

924 t CO2/godišnje

 

Putovi d.o.o. imaju dugogodišnju historiju poslovanja od 1978. godine, a kompanija je u potpunosti privatizovana 2000. godine. Glavni fokus poslovanja kompanije uključuje izgradnju i rekonstrukciju puteva, izgradnju objekata i infrastrukture, proizvodnju odvojenih kamenih materijala za asfalt i beton i proizvodnju asfalta.

Za potrebe proizvodnje asfalta, kupljena je nova asfaltna baza Benninghoven ECO 2000 kapaciteta 110t/h. Nova asfaltna baza će se koristiti zajedno sa postojećom bazom Bernardi CEM 1500. Kapacitet nove jedinice je 160 tona po satu u odnosu na trenutni kapacitet od cca. 100 tona po satu. Tehnologija i standardi koji se koriste u proizvodnji asfaltne baze pružaju viši nivo zaštite okoliša. Predložena  asfaltna baza je energetski efikasnija uz upotrebu višestrukih izvora energije i bolju izolaciju, što omogućava značajne uštede.

Poboljšanja novih tehnologija, zahtjevala su stalni razvoj kapaciteta ljudskih resursa, uključujući obuke i edukaciju za zaposlene, zajedno sa nabavkom savremene IT opreme. U posljednje tri godine Putovi d.o.o. imaju 105 zaposlenih, uključujući 3 inžinjera, 2 ekonomista, pravnika i druge kvalifikovane radnike.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za realizaciju svog investicijskog projekta, te 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranog od strane Europske unije.

Sa ovom investicijom, kompanija ispunjava širok izbor standarda, uključujući:

  • Direktiva 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrisana prevencija i kontrola zagađenja),
  • EU Uredba 305/2011 kojom se utvrđuju usklađeni uslovi za stavljanje u promet građevinskih proizvoda i ukidanje Direktive Vijeća 89/106 / EEZ,
  • Direktiva 2003/10/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 06.02. 2003. godine o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u vezi sa izloženošću radnika rizicima koji proizilaze iz fizičkih sredstava (buka),
  • Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju zakona država članica o električnoj opremi dizajniranoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica,
  • Direktiva 2006/42/EC o mašinama, te izmjenama i dopunama Direktive 95/16 / EC.

Proizvodnja Plastike U Skladu Sa Eu Standardima

Proizvodnja Plastike U Skladu Sa Eu Standardima

Iznos kredita:

492.000

Iznos granta:

 73.800

Ispunjene  EU direktive:

Kvalitet i sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, profesionalno zdravlje i sigurnost

Investirano u:

Ekstruder i nova linija mašine za probijanje rupa

 

Omorika Reciklaža d.o.o., osnovana 2007. godine, kompanija je koja se bavi proizvodnjom PET proizvoda od reciklirane plastike. Kompanija se nalazi u Rudanki, opština Doboj na površini od 7.138 m².

Kompanija proizvodi proizvode za višekratnu upotrebu: PET mljevenac, PET regranulat, PET foliju za termoformiranje, HDPE, LDPE, PE, PP i PS regranulat. Većina dobavljača je iz BiH, a manji dio iz EU. Kupci su uglavnom iz Srbije i zemalja EU.

U cilju poboljšanja kvaliteta i sigurnosti proizvodnje, profesionalnog zdravlja i sigurnosti, te zaštite okoliša, kompanija je kupila novu liniju za ekstrudiranje i novu liniju mašine za probijanje rupa. Nove mašine su u potpunosti usklađene sa relevantnim EU direktivama i poboljšavaju konkurentnost kompanije na međunarodnom tržištu.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za realizaciju svog investicijskog projekta, te 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranog od strane Europske unije.

 • Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24.11.2010. godine o industrijskim emisijama (integrisana prevencija i kontrola zagađenja),
 • Direktiva 2014/35/EU koja se odnosi na električnu opremu dizajniranu za upotrebu unutar određenih naponskih granica,
 • Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti,
 • Direktiva 2006/42/EC o mašinama.

Proizvodnja pića usklađena sa eu direktivama

PROIZVODNJA PIĆA USKLAĐENA SA EU DIREKTIVAMA

Loan Amount

255,600

Grant amount

€ 38,300

EU Directives met

 

Product quality and safety, environmental protection and H&S requirements

Invested in

 

New dried meat slicing machine; New dried meat packaging machine; New meat packaging machine

 

Vitinka A.D., osnovana je 1974. godine u Kozluku (općina Zvornik), a bavi se proizvodnjom vode i bezalkoholnih pića.

Kompanija posjeduje dva proizvodna pogona: jedan se nalazi u Kozluku (gdje je ujedno i sjedište) i proizvodi gaziranu prirodnu mineralnu vodu i gazirana bezalkoholna pića. Drugi pogon se nalazi u Raševu, gdje se proizvodi prirodna i zdrava izvorska voda “Vivia”, kao i druga negazirana osvježavajuća bezalkoholna pića.

Vitinka A.D. je izvozno orijentisana kompanija. Od 2010. godine svoje proizvode izvozi na Kosovo, a od maja 2015. godine i u Crnu Goru. Osim toga, Vitinka A.D. je otvorila kompaniju i u Loznici (Srbija) sa ciljem širenja na novo tržište i pružanja usluga novim klijentima.

Kako bi poboljšali kvalitet i sigurnost proizvoda, te profesionalno zdravlje i sigurnost, Vitinka A.D. je kupila novu mašinu ”inspektor praznih boca”. Nova mašina je u potpunosti usklađena sa EU direktivama i poboljšava konkurentnost kompanije na međunarodnom tržištu.

Nova mašina vrši pregled praznih boca kako bi se osigurala njihova usklađenost i provjerio kvalitet prije postupka punjenja. Ovakav postupak smanjuje broj neiskoristivih boca zbog nedostataka i oštećenja, istovremeno povećavajući proizvodni kapacitet, kvalitet proizvodnog procesa i kvalitet konačnog proizvoda.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za realizaciju svog investicijskog projekta, te 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranog od strane Europske unije.

Sa ovom investicijom, kompanija ispunjava širok izbor standarda, uključujući:

  • EU Uredba 10/2011 o plastičnom materijalu i predmetima koji dolaze u dodir sa hranom, 
  • EU Uredba 1935/2004 za materijale i predmete koje dolaze u dodir sa hranom,
  • EU Uredba 2023/2006 o dobroj proizvodnoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u dodir sa hranim i
  • Direktiva 2006/42/EC o mašinama.

Proizvodnja i veleprodaja eps proizvoda: kvalitet proizvoda i zaštita životne sredine na prvom mjestu

PROIZVODNJA I VELEPRODAJA EPS PROIZVODA: KVALITET PROIZVODA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NA PRVOM MJESTU

Iznos kredita:

306,700

Iznos granta:

€ 46,000

Ispunjene EU direktive:

 

Kvalitet proizvoda, zaštita okoliša, profesionalno zdravlje i sigurnost

Investirano u:

 

Nova mašina za oblikovanje i linija za termoformiranje

Ušteda energije i smanjenje GHG:

 

184 MWh/godišnje

53 t CO2/godišnje

 

 

Terrasit Insulation d.o.o. je osnovan 1997. godine pod imenom Stiropor d.o.o. Kompanija svoje poslove obavlja u tri objekta koji se nalaze u poslovnoj zoni Gračanice.

Glavne poslovne aktivnosti uključuju proizvodnju i veleprodaju proizvoda od ekspandiranog polistirena (EPS) sa godišnjim proizvodnim kapacitetom od 300.000 m³. Većina proizvoda se prodaje u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Pored vlastite proizvodnje EPS-a, kompanija uvozi i hidroizolacione proizvode iz Slovenije i Srbije.

U cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda, zaštite okoliša, profesionalnog zdravlja i sigurnosti i konkurentnog pozicioniranja na domaćem i međunarodnom tržištu, Terrasit Insulation je nabavio novu opremu, uključujući mašinu za oblikovanje i novu liniju za termoformiranje sa odgovarajućom pomoćnom opremom. Nove mašine su u potpunosti usklađene sa EU direktivama i poboljšavaju konkurentnost kompanije na međunarodnom tržištu.

Nove mašine povećavaju produktivnost, konkurentnost, nude naprednu zaštitu okoliša, te poboljšavaju profesionalno zdravlje i sigurnost.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za realizaciju svog investicijskog projekta, te 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranog od strane Europske unije. 

Ovim ulaganjem, kompanija ispunjava širok izbor standarda, uključujući:

  • Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju zakona država članica o električnoj opremi dizajniranoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica,
  • Direktiva 2014/30/EU o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na elektromagnetnu kompatibilnost,
  • Direktiva 2006/42/EC o mašinama,
  • Direktiva 2009/125/ o ekološkim zahtjevima za proizvode koji se odnose na energiju.

Prerada mesa: kvalitetni proizvodi za lokalno i međunarodno tržište

PRERADA MESA: KVALITETNI PROIZVODI ZA LOKALNO I MEĐUNARODNO TRŽIŠTE

Iznos kredita:

255,600

Iznos granta:

€ 38,300

Ispunjene EU direktive:

 

Kvalitet proizvoda i sigurnost, zaštita okoliša i profesionalno zdravlje i sigurnost

Investirano u:

 

Nova mašina za rezanje sušenog mesa

Nova mašina za pakovanje sušenog mesa;

Nova mašina za pakovanje svježeg mesa

 

Menprom d.o.o. je porodična kompanija osnovana 1990. godine, a koja je postala tržišni lider za preradu mesa u BiH. Kompanija proizvodi 11 različitih kategorija mesnih proizvoda od visokokvalitetne piletine, puretine i govedine. Glavne kategorije proizvoda uključuju svježe meso, polutrajne i trajne mesne proizvode. Ponuda je obogaćena raznim proizvodima od prerađene govedine i pilećeg mesa.

Osim BiH tržišta, Menprom d.o.o. svoje proizvode izvozi na tržišta Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Kosova, Turske, Srbije, Crne Gore, a od 2010. godine i na tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nakon primjene IFS certifikata za hranu 2019. godine, kompanija je ušla u usku poslovnu saradnju sa vodećim maloprodajnim lancem Lidl u Srbiji.

Kompanija se nalazi u Gornjoj Tuzli, a proizvodnja je organizovana u tri međusobno povezana objekta, koja se nalaze na površini od 5.000 m², koja je ujedno u vlasništvu kompanije.

Kako bi zadovoljila potrebe međunarodnog tržišta na kojima posluje, kompanija je kupila novu mašinu za rezanje sušenog mesa, novu mašinu za pakovanje sušenog mesa i novi mašinu za pakovanje svježeg mesa. Nove mašine su u potpunosti usklađene sa EU direktivama, poboljšavaju konkurentnost kompanije na međunarodnom tržištu, a istovremeno poboljšavaju profesionalno zdavlje i sigurnost.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za realizaciju svog investicijskog projekta, te 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranog od strane Europske unije. 

Ovim ulaganjem, kompanija ispunjava širok izbor standarda, uključujući:

  • Uredba (EC) br. 1935/2004 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27.10.2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir sa hranom,
  • Direktiva 2014/35/EU koja se odnosi na električnu opremu namijenjenu za upotrebu unutar određenih naponskih granica,
  • Direktiva 2006/42/EC o mašinama,
  • Direktiva 2014/30/EU koja se odnosi na elektromagnetnu kompatibilnost.

Proizvodnja elektroinstalacijske opreme za međunarodno tržište

PROIZVODNJA ELEKTROINSTALACIJSKE OPREME ZA MEĐUNARODNO TRŽIŠTE

TEM Mandeks d.o.o. je osnovan 1993. godine i trenutno broji 54 uposlenika. Sjedište firme nalazi se u Širokom Brijegu, gdje se ujedno nalaze proizvodni pogoni i skladište.

Osnovna djelatnost kompanije je proizvodnja elektroinstalacijskog materijala, a glavni proizvodi su moderna rješenja utičnica i prekidača, razvodne kutije, razvodne ploče, parapetni kanali i sistem podnog razoda.

TEM Mandeks d.o.o. je izvozno orijentisana kompanija, a njen dugoročni cilj je dalje ulaganje u razvoj kompanije, posebno širenje na nova tržišta, proširenje kapaciteta, poboljšanje kvaliteta proizvodnje i povećanje profitabilnosti.

TEM Mandeks d.o.o. ima za cilj postići vodeću konkurentsku poziciju na polju proizvodnje i izvoza elektroinstalacijske opreme. To zahtjeva proširenje kapaciteta i poboljšanje proizvodnih procesa. Da bi postigla planirane ciljeve, kompanija je uložila novac u nabavku ekscentrične prese i dovodne linije, hidrauličnih “giljotina” makaza za lim i alata za proizvodnju.  Nova mašina je u potpunosti usklađena sa relevantnim EU direktivama i poboljšava konkurentnost kompanije na domaćem i međunarodnom tržištu, troši manje energije od stare mašine i poboljšava profesionalno zdravlje i sigurnost.

Novim mašinama koristit će se za potrebe ranije formiranog odjela za obradu metala u koji je uloženo oko 600.000 EUR, te će omogućiti proširenje proizvodnje.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za realizaciju svog investicijskog projekta, te 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranog od strane Europske unije. 

Ovim ulaganjem, kompanija ispunjava širok izbor standarda, uključujući:

  • Direktiva 2011/65/EU o ograničenoj upotrebi određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi,
  • Direktiva 2012/19/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 07.2012. godine o otpadu električne i elektronske opreme,
  • Direktiva 2014/35/EU koja se odnosi na električnu opremu namjenjenu za upotrebu unutar određenih naponskih granica,
  • Direktiva 2014/30/EU koja se odnosi na elektromagnetnu kompatibilnost.

Iznos kredita:

250.000

Iznos granta:

37.500 €

Ispunjene EU direktive:

 

Autobusni prevoz na međunarodnom tržištu, motorna vozila, cestovni prevoz

Investirano u:

 

Mercedes Benz Tourismo

(Euro 6 norma)

Ušteda energije i smanjenje GHG:

176 Mwh/godišnje

47 tCO2/godišnje