Bh. lider u izgradnji montažnih kuća poboljšao kvalitet svojih proizvoda

Iznos kredita

 287.346 €

Iznos granta

 43.102 €

Ispunjenje EU direktive

Direktive koje se odnose na sigurnost mašina, profesionalno zdravlje i sigurnost i ekološki dizajn

Investirano u

 

Linija za spajanje greda sa pomoćnim alatima Compact Basic P

Mašina za ispitivanje smicanja i čvrstoće na savijanje Model KN 50

 

Privatna kompanija STECO CENTAR iz Kojčinovca u BiH osnovana je 1992. godine.  Veliko iskustvo učinilo je kompaniju liderom na tržištu u projektovanju, proizvodnji, prodaji i montaži montažnih drvenih kuća. U svom procesu proizvodnje, STECO CENTAR koristi prirodne materijale i napredne tehnologije kako bi ostvario 5E principe kojima se rukovodi: efikasnost, ekologija, energija, ergonomija i estetika.

STECO CENTAR je postao dominantan akter na domaćem i svjetskom tržištu montažnih i drvenih objekata. Sa svojim zaštitnim znakom lake konstrukcije, kompanija je prepoznatljiva po svom radu u proteklih 20 godina, kao i po nekoliko hiljada kuća montiranih širom svijeta.

U cilju unapređenja kvaliteta proizvoda kompanije, zaštite životne sredine, profesionalnog zdravlja i sigurnosti, STECO CENTAR je investirao u novu opremu: liniju za spajanje greda sa pomoćnim alatima Compact Basic P od Bottene srl. i mašinu za ispitivanje smicanja i čvrstoće na savijanje Model KN 50 od Bottene srl.

Sa ovom investicijom kompanija sada ispunjava širok spektar standarda, uključujući:

  • Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju zakona država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za upotrebu unutar određenih naponskih granica
  • Direktiva 2014/30/EU o usklađivanju zakona država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (preinačena)
  • Direktiva 89/391/EEC o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu
  • Direktiva 89/654/EEC o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima na mjestima rada
  • Direktiva (EU) 2017/2398 o izmjeni Direktive 2004/37/EC o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kancerogenim ili mutagenim tvarima na radu
  • Direktiva 1999/92/EC o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na opremu i zaštitne sisteme koji se upotrebljavaju u potencijalno eksplozivnim atmosferama
  • Direktiva 2014/34/EU o usklađivanju zakona država članica u odnosu na opremu i sisteme zaštite namijenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
  • Direktiva 2009/125/EC o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (preinačena) (Tekst sa EEA)

Nakon uspješne verifikacije svog investicijskog projekta, kompanija je dobila 15% bespovratnih sredstava, finansiranih od Europske unije.

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.