Proizvodnja Plastike U Skladu Sa Eu Standardima

Iznos kredita:

492.000

Iznos granta:

 73.800

Ispunjene  EU direktive:

Kvalitet i sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, profesionalno zdravlje i sigurnost

Investirano u:

Ekstruder i nova linija mašine za probijanje rupa

 

Omorika Reciklaža d.o.o., osnovana 2007. godine, kompanija je koja se bavi proizvodnjom PET proizvoda od reciklirane plastike. Kompanija se nalazi u Rudanki, opština Doboj na površini od 7.138 m².

Kompanija proizvodi proizvode za višekratnu upotrebu: PET mljevenac, PET regranulat, PET foliju za termoformiranje, HDPE, LDPE, PE, PP i PS regranulat. Većina dobavljača je iz BiH, a manji dio iz EU. Kupci su uglavnom iz Srbije i zemalja EU.

U cilju poboljšanja kvaliteta i sigurnosti proizvodnje, profesionalnog zdravlja i sigurnosti, te zaštite okoliša, kompanija je kupila novu liniju za ekstrudiranje i novu liniju mašine za probijanje rupa. Nove mašine su u potpunosti usklađene sa relevantnim EU direktivama i poboljšavaju konkurentnost kompanije na međunarodnom tržištu.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za realizaciju svog investicijskog projekta, te 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranog od strane Europske unije.

  • Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24.11.2010. godine o industrijskim emisijama (integrisana prevencija i kontrola zagađenja),
  • Direktiva 2014/35/EU koja se odnosi na električnu opremu dizajniranu za upotrebu unutar određenih naponskih granica,
  • Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti,
  • Direktiva 2006/42/EC o mašinama.
Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.