Proizvodnja asfalta u skladu sa visokim standardima zaštite okoliša

Iznos kredita:

 1,000,000

Iznos donacije:

 150,000

Ispunjene  EU direktive:

 

Kvalitet proizvoda i konkurentnost na tržištu, zaštita okoliša, profesionalno zdravlje i sigurnost

Investirano u:

 

Nova asfaltna baza Benninghoven ECO 2000

Ušteda energije i smanjenje GHG:

3,315 MWh/godišnje

924 t CO2/godišnje

 

Putovi d.o.o. imaju dugogodišnju historiju poslovanja od 1978. godine, a kompanija je u potpunosti privatizovana 2000. godine. Glavni fokus poslovanja kompanije uključuje izgradnju i rekonstrukciju puteva, izgradnju objekata i infrastrukture, proizvodnju odvojenih kamenih materijala za asfalt i beton i proizvodnju asfalta.

Za potrebe proizvodnje asfalta, kupljena je nova asfaltna baza Benninghoven ECO 2000 kapaciteta 110t/h. Nova asfaltna baza će se koristiti zajedno sa postojećom bazom Bernardi CEM 1500. Kapacitet nove jedinice je 160 tona po satu u odnosu na trenutni kapacitet od cca. 100 tona po satu. Tehnologija i standardi koji se koriste u proizvodnji asfaltne baze pružaju viši nivo zaštite okoliša. Predložena  asfaltna baza je energetski efikasnija uz upotrebu višestrukih izvora energije i bolju izolaciju, što omogućava značajne uštede.

Poboljšanja novih tehnologija, zahtjevala su stalni razvoj kapaciteta ljudskih resursa, uključujući obuke i edukaciju za zaposlene, zajedno sa nabavkom savremene IT opreme. U posljednje tri godine Putovi d.o.o. imaju 105 zaposlenih, uključujući 3 inžinjera, 2 ekonomista, pravnika i druge kvalifikovane radnike.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za realizaciju svog investicijskog projekta, te 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranog od strane Europske unije.

Sa ovom investicijom, kompanija ispunjava širok izbor standarda, uključujući:

    • Direktiva 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrisana prevencija i kontrola zagađenja),
    • EU Uredba 305/2011 kojom se utvrđuju usklađeni uslovi za stavljanje u promet građevinskih proizvoda i ukidanje Direktive Vijeća 89/106 / EEZ,
    • Direktiva 2003/10/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 06.02. 2003. godine o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima u vezi sa izloženošću radnika rizicima koji proizilaze iz fizičkih sredstava (buka),
    • Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju zakona država članica o električnoj opremi dizajniranoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica,
    • Direktiva 2006/42/EC o mašinama, te izmjenama i dopunama Direktive 95/16 / EC.
Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.