Međunarodni drumski prevoz

IM Transport d.o.o. Žepče je međunarodna kompanija za prevoz robe sa 59 zaposlenih. Kompanija je osnovana 1999. godine. Flota se sastoji od 49 kamiona, 49 poluprikolica i 9 drugih manjih dostavnih vozila, dok tandemi rade izvan sjedišta kompanije na Čustovom brdu, na pola puta između Maglaja i Žepča. Kompanija je specijalizirana za međunarodni teretni prevoz i vozila, a vozači imaju ADR certifikate. Glavna odredišna tržišta uključuju Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju, Francusku, Švicarsku i druga područja.

U cilju povećanja konkurentnosti kompanije u međunarodnom transportu, povećanja efikasnosti usluga, smanjenja potrošnje goriva i emisije CO2 i troškova (putarina) u zemljama EU, kompanija je zamijenila tri kamiona (jedan Euro 2 i dva Euro 5) sa tri nova DAF XF450FT sa Euro 6 motorima.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicijskog projekta i 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranih od strane Europske unije.

Sa investicijom, kompanija ispunjava širok raspon standarda, uključujući:

  • Uredba CEMT/CM/ (2005)9/FINAL ministarstva prometa za transport robe u državama članicama EU;
  • Direktiva 2014/47/EU o tehničkom cestovnom nadzoru ispravnosti komercijalnih vozila koja kruže Europskom unijom, stavljajući van snage Direktivu 2000/30/EZ;
  • Uredba (EU) br. 165/2014 o tahografima u cestovnom prometu, stavljajući van snage Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o uređaju za evidentiranje u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koji se odnosi na drumski saobraćaj;
  • Uredba Komisije (EU) br. 582/2011 o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s emisijama iz teških vozila (Euro VI) i izmjenama i dopunama Priloga I i III Direktive 2007./46 /EZ Europskog parlamenta i Vijeća;
  • Uredba (EZ) br. 595/2009 o homologaciji motornih vozila i motora u pogledu emisija iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama o popravku i održavanju vozila i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktiva 2007/46/EZ i stavljanje van snage Direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ i
  • Direktiva o 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. septembra 2000. godine o istrošnim vozilima.

Iznos kredita:

178.952 €

Iznos granta:

26.843 €

Ispunjene EU direktive:

 

Sigurnost na cestama, komercijalna motorna vozila, emisije, istrošena vozila

Investirano u:

 

DAF XF450FT sa Euro 6 motorom

Ušteda energije i GHG plinova:

362 MWh/godišnje

97 tCO2/godišnje

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.