Proizvodnja namještaja: visok kvalitet proizvoda i zaštita okoliša

Kompanija Artisan d.o.o. Tešanj specijalizovana je za ručnu proizvodnju
visokokvalitetnog namještaja od masivnog drveta. Ručna proizvodnja
najmještaja je upravo ono što je razlikuje od konkurencije. Artisan je
kompanija orjentisana na izvoz, a njeni proizvodi mogu se naći u oko 250
prodavnica visokog kvaliteta širom svijeta. Brend Artisan je brzorastući brend, a proizvodi se isključivo prodaju pod robnom markom, što jasno ukazuje na Bosnu i Hercegovinu kao zemlju porijekla. Kompanija trenutno zapošljava 184 radnika.

U cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda, zaštite okoliša, profesionalnog zdravlja i sigurnosti, kompanija Artisan je nabavila novu mašinu za obradu drveta – Rover  C 1648 CNC. Nova mašina je u potpunosti u skladu sa relevantnim EU  direktivama, te poboljšava konkurentnost komapnije na međunarodnom tržištu.

Mašina visoke preciznosti povećava produktivnosti, nudi bolju zaštitu okoliša, smanjuje generisanje otpada, te poboljšava profesionalno zdravlje i sigurnost
radnika. Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć za optimizaciju svog investicijskog projekta i 15% bespovratnih sredstava nakon uspješne provjere projekta, finansiranih od strane Europske unije.
Sa ovom investicijom kompanija sada ispunjava širok raspon standarda,
uključujući:

  • Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju zakona država članica koja se
   odnose na električnu opremu namijenjenu za upotrebu u određenim
   granicama napona;
  • Direktiva 2006/42/EZ o mašinama i izmjeni Direktive 95/16/EZ
   (preinačena);
  • Direktiva 2014/30/EU o usklađivanju zakona država članica koja se
   odnose na elektromagnetnu kompatibilnost (preinačena);
  • Direktiva 89/391/EEZ o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja
   sigurnosti i zdravlja radnika;
  • Direktiva 2009/104/EZ – upotreba radne opreme od strane radnika i
  • Direktiva 2009/125/EZ o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za
   ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (preinačena) (Tekst sa
   EEA).

Iznos kredita:

182,000.00

Iznos granta:

€ 27,300.00

Ispunjene EU direktive:

 

Product quality, environmental protection and H&S requirements

Investirano u:

 

CNC wood processing machine

Ušteda energije i smanjenje GHG:

34 MWh/godišnje

10 tCO2/godišnje

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.