Partner Banks

Our Financing Partners

Kako bi proces bio pojednostavljen, svi finansijski mehanizmi se usmeravaju putem lokalnih partnershih banaka koje primaju kontinuiranu podršku programskih projektnih konsultanata.

Kreditne odredbe i uslove postavljaju lokalne partnerske banke, a konačnu odluku o tome da li će biti ili neće biti finansiranje dodeljeno kompaniji kandidatu donose isključivo partnerske banke. EBRD, EU i projektni konsultanti nemaju nikakvog uticaja na ovu odluku.

Projektni konsultant je odgovoran za tehničku procenu investicionih projekata i, zajedno sa konsultantom za verifikaciju, takođe je odgovoran i za utvrđivanje i proveru iznosa grantova. Partnerske banke će grant podsticaje uplatiti nosiocima uspešno završenih i verifikovanih projekata. Međutim, partnerske banke nemaju nikakvog uticaja na visinu grantova koji se isplaćuju.

U Programu podrške konkurentnosti MSP u Srbiji trenutno učestvuju sledeće partnerske banke:

UniCredit Banci

UniCredit Banka je članica jednostavne i uspešne panevropske finansijske Grupe sa korporativnim i investicionim bankarstvom potpuno posvećenim klijentima, koja širokoj bazi od 26 miliona klijenata pruža jedinstvenu mrežu u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Evropi. UniCredit omogućava lokalnu ekspertizu, ali i međunarodni opseg i prati i podržava svoje klijente globalno, obezbeđujući im nenadmašan pristup vodećim bankama članicama Grupe na 14 ključnih tržišta, ali i u 18 zemalja širom sveta. UniCreditova evropska bankarska mreža obuhvata Italiju, Nemačku, Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Mađarsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju i Tursku.

Banca Intesa

Banca Intesa ad Beograd, članica je Intesa Sanpaolo grupe, i vodeća banka na domaćem tržištu, pouzdan partner za 1,38 miliona klijenata, fizičkih i pravnih lica. Sa neto bilansnom sumom od 5,1 milijardi evra, ukupnim depozitima klijenata od 3,5 milijardi evra i ukupnim plasmanima od 3 milijarde evra, Banca Intesa predvodi listu najuspešnijih banaka u Srbiji. Zahvaljujući jedinstvenom spoju digitalizacije poslovnih procesa i razvijene mreže od 154 ekspoziture širom Srbije, kao i stalnoj usmerenosti na potrebe građana i privrede, inovativnim proizvodima i usluzi najvišeg kvaliteta, banka ostvaruje stabilne rezultate u svim oblastima poslovanja.

Intesa Leasing

Intesa Leasing d.o.o. Beograd, član Intesa Sanpaolo Grupe, je jedna od vodećih lizing kompanija na tržištu Srbije sa neto bilansnom sumom od 16 milijardi dinara i ukupnim plasmanima od 14,9 milijardi dinara. Kombinujući savremena svetska iskustva sa lokalnim umećem svakodnevno pronalazimo najbolja moguća rešenja koja zadovoljavaju finansijske potrebe klijenata, zalažući se za bolji kvalitet života, prosperitet, razvoj privrede i čitavog društva.