Podrška MSP sektoru za ulazak na tržište Evropske unije kroz povećanu konkurentnost

Posredstvom kredita i grantova, Program podrške konkurentnosti MSP pomaže MSP u Srbiji da povećaju obim i kapacitete trgovine kako sa EU klijentima, tako i u okviru domaćeg tržišta, tako što olakšava investiranje u ciljane projekte

Razvoj profitabilnog sektora MSP u Srbiji

Šta predstavlja Program podrške konkurentnosti MSP u Srbiji?

Kandidatura za članstvo u EU daje mnoštvo mogućnosti za Srbiju, posebno za MSP sektor u zemlji. Međutim, napredak u procesu usvajanja pravnih normi podrazumeva značajne izmene u propisima, s u skladu sa tim usklađivanja sa novim standardima dovestće do velikog investicionog opterećenja za preduzeća. Program podrške konkurentnosti MSP u Srbiji razvijen je sa ciljem da se pomogne vlasnicima MSP da usvoje nove propise i razumeju zahteve za unapređenjima u oblasti: zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, kao i u kvalitetu i sigurnosti proizvoda.

Nova kreditna linija, koju EBRD pruža putem lokalnih partnerskih banaka uz grant u iznosu od 15% i besplatnu tehničku pomoć koju finansira Evropska unija, pomaže MSP da identifikuju svoje zahteve za investicijama i da  napreduju u smeru usaglašavanja sa prioritetnim EU direktivama. EU direktive se, na prvi pogled, mogu činiti obeshrabrujućim. Međutim, često i jednostavno rešenje može zadovoljiti zahteve, a ponekad je potreban složen pristup. Besplatni tehnički saveti koje pruža međunarodni tim stručnjaka, pomažu MSP u Srbiji da pronađu najbolje rešenje, kako bi se upoznali sa EU direktivama i postali konkurentni u trgovini sa EU partnerima i povećali svoju profitabilnost na domaćem tržištu, tako što će ponuditi proizvode i usluge boljeg kvaliteta.

KOJI KREDITI SU DOSTUPNI?

Projekti se mogu finansirati sa jednim ili više kredita ukupne vrednosti do milion evra po kompaniji.

Kako bi proces investiranja postao što je više moguće jednostavniji, kompanije mogu da prate dva različita pristupa:

PRILAGOĐEN PRISTUP KREDITIRANJU ZASNOVAN NA POTREBAMA MSP:

Glühbirne.png

Standardni pristup

Ovaj pristup se odnosi na projekte u kojima je investicija namenjena za standardnu opremu koja ne zahteva složenu procenu. Standardna oprema uključuje tehnologije poput bojlera, kompresora, PV sistema, traktora i još mnogo toga. Naš međunarodni tim inžinjera, je procenio i prethodno odobrio ovu vrstu opreme. Više informacija možete dobiti na TEHNOLOŠKI SELEKTOR.

zahnrad-1.png

Kompleksni pristup

Ovaj pristup se odnosi na projekte u kojima je investicija namenjena za projekte i opremu koji zahtevaju složenije procene. Projekti se mogu finansirati sa jednim ili više kredita ukupne vrednosti do milion evra po  kompaniji ili za grupu kompanija. Investicioni projekti bi trebali povećati konkurentnost kompanije na bilo kom tržištu i osigurati usklađenost sa jednom ili više EU direktiva u području zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, sigurnosti zaposlenih, te kvaliteta i bezbednosti proizvoda. Međunarodni tim stručnjaka će izvršiti procenu vašeg  projekta i, ukoliko želite, možete dobiti savet za bolu ili alternativnu strukturu projekta kako bi postigli svoj cilj.

ZAŠTO TREBATE DA RAZMOTRITE PROGRAM PODRŠKE KONKURENTNOSTI MSP U SRBIJI

KONTAKTIRAJTE NAS info.serbia@web-sme-csp.com

PROGRAM PODRŠKE KONKURENTNOSTI ZA VAŠU INVESTICIJU

GRANT – Nakon uspešne verifikacije vašeg investicionog projekta, ostvarujete pravo na podsticaj u vidu povraćaja novca u iznosu do 15%, što je dobar način da smanjite trošak finansiranja vaše investicije. Podsticaj u vidu povraćaja novca finansira Evropska unija.

JEDNOSTAVNI KRITERIJUMI – Krediti i grantovi u okviru Programa podrške konkurentnosti MSP u Srbiji dostupni su za bilo koju vrstu investicije koja vašoj kompaniji može da pomogne da primenite strožije  EU direktive, povećavajući tako vaš tržišni potencijal i vašu profitabilnost.

DOPRINOS ŠIRENJU IZVOZA I TRGOVINE UNUTAR ZEMLJE– Sve prihvatljive investicije povećavaju kvalitet proizvoda. To vam omogućava da povećate izvoz u Evropu, dok će bolji kvalitet proizvoda isto tako biti dostupan i za domaće kupce, što dalje dovodi do povećanja vaše konkurentnosti, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.

VEĆA DOBIT – sve prihvatljive investicije mogu da dovedu do manje potrošnje energije i resursa, snižavajući vaše troškove i povećavajući vašu konkurentsku prednost, kao i vašu profitabilnost.

DOPRINOS ZELENOJ EKONOMIJI –  sve prihvatljive investicije smanjuju zagađivače poput onih koji imaju efekat staklene bašte.

BESPLATNA STRUČNA PODRŠKA – Jednostavna procedura, u kombinaciji sa besplatnim tehničkim savetima koju dobijate od  međunarodnog  tima stručnjaka, otvaraju vam nova tržišta.

NAJNOVIJE VIJESTI

STUDIJE SLUČAJA

Uspešne priče

Primeri dobre prakse su najbolji praktični primeri kompanija koje su implementirale projekte u okviru ovog programa. One jasno pokazuju spektar mogućnosti, kao i koristi koje investitor može očekivati.

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.