Produkte prej xhami të bëra me porosi

NPP Extra Gllas e themeluar në vitin 2009 prodhon produkte prej xhami kryesisht për përdorim në ndërtesa (dritare, dyer, mure prej xhami, etj). Kompania importon xham të papërpunuar dhe përpunon xhamin në bazë të modeleve dhe formave të kërkuara nga klientët me trashësi xhami nga 4mm deri në 4 cm. Varësisht nga specifikimet, kompania gjithashtu aplikon shtresa izolimi dhe dhoma vakumi për produktin përfundimtar të qelqit për klientët.

Me ndihmën e Programit për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë, kompania investoi në INTERMAC CNC makineri modeli CNC MASTER ONE C, GLASS WORKING CENTER).  Pajisja e re mund të kryejë operacione më komplekse të përpunimit të xhamit si bluarja, shpuarja e integruar me systemin Helix, lustrimi periferik, shkrim sipërfaqësor, etj. Ky lloj makinerie është i pari i këtij lloji në Kosovë, duke zgjeruar në mënyrë efektive gamën e produkteve dhe avantazhin konkurrues të kompanisë.

Përveç avantazheve tregtare, makina e re gjithashtu siguron shëndetin dhe sigurinë e operatorëve të makinës, minimizon konsumin e mbeturinave dhe të energjisë.

Extra Gllas fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të projektit, financuar nga Bashkimi Evropian.

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

    • Direktiva 2006/42 / EC për makineri, dhe ndryshimi i Direktivës 95/16 / EC (ripunimi);
    • Direktiva 2014/30 / BE për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me pajtueshmërinë elektromagnetike (rileximi);
    • Direktiva 2014/35 / BE për harmonizimin e ligjeve të shteteve anëtare në lidhje me pajisjet elektrike të dizajnuara për përdorim brenda kufijve të voltazhit;
    • Direktiva 2009/125 / mbi kërkesat e eko dizajnit për produktet që lidhen me energjinë.

Vlera e kredisë

€ 70,000

Vlera e grantit

€ 10,500

Direktivat e BE-së të plotësuara

 

Rregulloret për makineri, pajtueshmërinë elektromagnetike dhe eko dizajn

Investuar në

 

Makineri e re dhe moderne për përpunim të xhamit

Kursimet e energjisë dhe emitimet e CO2 të shmangura

24 MWh/y

8 tCO2/y

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.