Përparim në prodhimin më të mirë të vezëve dhe mirëqenies së kafshëve

Jazi 1 Sh-p.k. është prodhuesi i dytë më i madh i vezëve në Kosovë, shitës me shumicë i qumështit, vezëve dhe yndyrnave / produkteve të naftës. Kompania gjithashtu prodhon dhe shet ushqime për kafshë.

Themeluar në vitin 2005, kompania fillimisht u përqëndrua në prodhimin e vezëve dhe më vonë zgjeroi biznesin e saj në ushqimet e kafshëve, duke fituar kështu një avantazh të rëndësishëm konkurrues ndaj prodhuesve të tjerë të vezëve, të cilët duhet të blejnë ushqimin e kafshëve. Sigurisht, sot ushqimi i kafshëve u shitet prodhuesve të tjerë.

Kompania vendosi të përmirësojë disa aspekte të biznesit të saj:

  • Rritja e shitjeve dhe kështu zvogëlimi i nevojës për import të vezëve në Kosovë
  • Përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave (grumbullimi i automatizuar i plehut organik)
  • Përmirësimi i cilësisë së produktit duke përmirësuar kushtet e jetës së pulave

Me ndihmën e Programit për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë, kompania investoi në një objekt të ri, të automatizuar për rritjen dhe mbledhjen e vezëve nga 27,300 pula, duke përfshirë sisteme moderne të ventilimit, ndriçimit dhe ftohjes, makineri të reja për paketimin e vezëve, përpunimin e 36,000 vezëve në orë dhe në renovimin e shtëpisë ekzistuese të pulave me standardet moderne dhe për të akomoduar kërkesat e makinerive të reja të instaluara.

Jazi fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e tij të investimit dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të projektit, financuar nga Bashkimi Evropian.

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

  • Direktiva e Këshillit 1999/74 / KE që përcakton standardet minimale për mbrojtjen e pulave
  • Makina për paketimin e vezëve do të harmonizohet me Direktivën 2006/42 / KE për makineri
  • Direktiva e Këshillit 91/676 / KEE e 12 dhjetorit, 1991 në lidhje me mbrojtjen e ujërave nga ndotja e shkaktuar nga nitratet nga burimet bujqësore për shkak të sistemit të modernizuar të mbledhjes së plehut organik
  • Direktiva 2012/27 / BE për efiçiencën e energjisë
  • Direktiva 2009/125 / mbi kërkesat mbi eko dizajn për produktet që lidhen me energjinë

 

Vlera e kredisë

€ 179,685

Vlera e grantit

€ 26,952

Direktivat e BE-së të plotësuara

 

Rregulloret për mbrojtjen  e pulave, paketimin e vezëve, ndotjen e ujit, efiçiencën e energjisë dhe eko dizajnin.

Investuar në

 

Renovimi i shtëpisë së pulave, makineri moderne për rritjen dhe mbledhjen e vezëve, makineri e re për paketimin e vezëve

Kursimet e energjisë dhe emitimet e CO2 të shmangura

106 MWh/në vit

97 tCO2/në vit

 

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.