Investicijski grantovi

PODSTICAJI

Svaki projekat će dobiti investicijski podsticaj (grant) u iznosu do 15% nakon uspješne implementacije i verifikacije projekta:

  • Iznos investicijskoj podsticaja koji se dodjeljuje projektu i/ili zajmoprimcu utvrdit će konsultant za verifikaciju (“VC”) i isti će biti predstavljen u izvještaju o verifikaciji. 
  • Iznos za uplatu investicijskog podsticaja utvrđuje se kao iznos od 15% jednog (manjeg) od sljedećih iznosa: 
  • prihvatljivi, potrošeni iznos kredita ili 
  • prihvatljivi trošak investicije projekta, isključujući bilo koji iznos PDV-a koji se plaća u vezi sa investicijom.

Nikakav investicijski podsticaj neće biti uplaćen ukoliko se dogodi sljedeće:

  •  kredit je finansiran, u potpunosti ili djelomično, iz otplata primljenih iz kredita 
  • kredit je potrošen prije datuma ugovora o kreditu između EBRD-a i partnerske banke 
  • krediti za koje je ugovor izvršen nakon 1. maja 2022. 
  • implementacija i završetak odgovarajućeg projekta nije verificiran od strane konsultanta za verifikaciju 1. septembra 2023. ili ranije.
  •  kredit je korišten za projekat koji se finansirao ili će se finansirati nekim drugim grantom 
  • kredit je otplaćen prije verifikacije projekta 
  • EBRD nije uplatio investicijski podsticaj partnerskoj banci 1. oktobra 2023. ili ranije