Kompamija Delibašić – poliuretani novim investicijama postavlja nove trendova u industriji sistema za spavanje

Kompamija Delibašić – poliuretani novim investicijama postavlja nove trendova u industriji sistema za spavanje

Kompamija Delibašić – poliuretani d.o.o. je osnovano 1997. godine sa ciljem proizvodnje meke poliuretanske (PU) pjene za potrebe industrije namještaja. U početnoj fazi zapošljavala je 5 uposlenika i bila je usmjerena na prodaju PU pjene. Usljed rasta potreba tržišta za PU pjenama 2005. godine kompanija je sagradila vlastitu fabrika za proizvodnju PU pjena. Vlastita proizvodnja PU pjene omogućila je u 2007. godini razvoj novog proizvodnog pogona koji u svom asortimanu nudi proizvode namijenjene za spavanje. Kreirana je robna marka pod imenom MojSan®, a 2014. godine otvorena je fabrika madraca MojSan® kako bi odgovorila potrebama tržišta i zadovoljila potražnju.

Brend MojSan® kroz nekoliko godina na tržištu je postigao visok nivo prepoznatljivosti, te je u kratkom roku postao sinonim za „domaće a kvalitetno“ u segmentu sistema za spavanje. Prepoznavanje četiri krucijalna faktora: uposlenici, vlasnici, dobavljači i kupci osigurava stabilan razvoj kompanije. Sada, u 2021. godini, kompanija ima svoja tri proizvodna pogona, 124 uposlenika, svojih sedam prodajnih salona, a proizvodi kompanije se mogu  naći u preko 200 partnerskih salona namještaja širom regiona.

U svojoj ponudi nudimo madrace, nadmadrace, jastuke, posteljine, latoflekse, krevete, te druge proizvode iz asortimana za spavanje.

Poslovna strategija našeg branda je usmjerena na  postizanje potpunog zadovoljstva kupca, prvenstveno zahvaljujući kvaliteti proizvoda, te profesionalnom odnosu sa kupcima. Konstantna edukacija naših reprezenata je od samog početka bila u fokusu od strane menadžmenta kompanije sa ciljem stručnog usavršavanja, prepoznavanja potreba kupca i zadovoljavanja istih, čime smo postigli efekat samosvjesnosti kupaca o bitnosti kvalitetnog sna. Zahvaljujući zadovoljnim kupcima, postigli smo ono što je najvažnije u poslu koji radimo, a to je preporuka zadovoljnih kupaca i dijeljenje njihovih pozitivnih iskustava sa prijateljima i poznanicima. Politikom preporučenih cijena smo uspjeli postići fer odnos prema svim našim kupcima, bez obzira na način plaćanja i mjesto prodaje. U vlastitim kanalima prodaje gdje je proizvode moguće kupiti putem platnih lista, na otplatu,  kreditiramo kupce vlastitim sredstvima do 12 mjeseci bez naknada. Istovremeno – preporučene cijene, koje prepoznaju i cijene kupci širom BiH, osiguravaju transparentnost cijena. Proizvodi MojSan® i sama politika formiranja cijena je od samog početka bila koncipirana na način da nudimo visok nivo kvaliteta za cijenu koju plaća kupac. Odgovorno tvrdimo da bi proizvodi ovog nivoa kvaliteta repromaterijala i samog rada bili znatno višeg cjenovnog nivoa kod drugih ponuđača proizvoda sa istim karakteristikama. S obzirom na činjenicu da smo vlasnici fabrike pjene koja ulazi u sastav velikog dijela proizvoda iz našeg asortimana, kao i činjenice da u proizvodnji koristimo najsavremenije mašine u ovoj industriji sa naglaskom na veću produktivnost, uspjeli smo cijene prilagoditi uslovima tržišta u BiH. 

Sa našim partnerima smo vođeni zajedničkim poslovnim interesom, za vrlo kratko vrijeme, razvili saradnju koja se već može okarakterizirati kao kvalitetna.To je u stvari slijed svih pozitivnih vrijednosti koje brand MojSan® promovira i na drugim tržištima, a ogledaju se u kvaliteti proizvoda, širini asortimana koji broji preko 93 različita artikla za spavanje, modernom identitetu, vizualizaciji i dizajnu koji promoviramo, te vrhunskoj podršci koju posredstvom partnera pružamo krajnjim kupcima. Sve navedeno dovelo je do zastupljenosti brenda MojSan® na tržištu Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Austrije i šire.

Kroz EBRD program „Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini“, brend MojSan® je realizirao značajnu investiciju na području unapređenja i usavršavanja proizvodnje madraca u okviru vlastite fabrike u Kaknju. Značajna investicija u modernizaciju proizvodne linije madraca branda MojSan® ima za cilj usklađivanje vlastitih tehnoloških mogućnosti sa novim zahtjevima tržišta, ali i postavljanje novih trendova u industriji sistema za spavanje. Investicija od 500.000 KM znači nadogradnju i kreiranje potrebnih uslova koji će omogućiti razvoj madraca i krevetnih sistema nove generacije. Iskustvo proizvodnje vrhunskih madraca dugo više od decenije, uz investiciju u nove mašine za obradu platna, ekološki prihvatljive metode lijepljenja madraca, te novu tehnologiju pakiranja proizvoda, značit će zadržavanje liderske pozicije na polju proizvodnje sistema za spavanje. 

Kompanija Delibašić-poliuretani d.o.o. trenutno zapošljava 124 zaposlenika. Zaštiti i sigurnosti na radu pridaje se poseban značaj, prateći zakonsku regulativu kao i interno propisane procedure. Zakonske regulative koje redovno sprovodimo i/ili vršimo reviziju odnose se na: ispitivanje mikroklime i fizičko-hemijske štetnosti za ljetni i zimski period; redovno obavljanje DDD mjera, ispitivanje sredstava rada i elektroinstalacija, obavezna sredstva zaštite na radu, redovne obuke zaposlenika za radna mjesta sa posebnim uslovima i dobivanje uvjerenja (npr. za viljuškariste), obrazovanje i osposobljavanje za rad za nove zaposlenike ili zaposlenike koji mijenjaju radno mjesto, redovno radno vrijeme, dobivanje upotrebnih dozvola za svu novu opremu koju nabavljamo, u sklopu nabavke novih mašina i opreme. Dodatno, posebna pažnja se pridaje novim sigurnosnim sistemima (start-stop senzori) kako bi se sigurnost operatere i radnika koju prolaze pored mašina podigla na viši nivo, posjedovanje elaborata zaštite na radu kao i akta o procjeni rizika za radna mjesta, te osposobljavanje za pružanje prve pomoći.

Proizvodni procesi koje obavljamo omogućavaju nam stvaranje veoma malih količina reslova materijala koji se putem reciklaže ponovno upotrebljavaju. Materijale koje koristimo za proizvodnju elemenata sistema za spavanje su ekološki prihvatljivi i biorazgradljivi. U novije vrijeme smo se obavezali da ambalažu u kojima dostavljamo naše proizvode ka kupcima, sami vraćamo u našu fabriku i istu dostavljamo u reciklacione centre. Na ovaj način kompletan proces produkcije proizvoda i njegove ambalaže smo usmjerili ka ekološko prihvatljivom standardu.

Kao i u svakoj grani privrede, pandemija koronavirusa je ostavila svoj pečat. Brend MojSan® je uspio pored otežavajućih faktora oko porasta cijena repromaterijala i sl. da proširi svoje proizvodne kapacitete, obogati svoj proizvodni pogon novim mašinama, te otvori nova dva prodajna salona u BiH i na koncu proširi svoju prodajnu mrežu. Samim time se povečao broj uposlenika. Još jednom smo potvrdili da kvalitet proizvoda, te zadovoljstvo krajnjih korisnika je siguran put razvoja svakog preduzeća. Moramo istaknuti da smo u krucijalnim momentima donirali 1.000 madraca za potrebe naših covid ambulanti širom BiH.

Naša nova kolekcija proizvoda koju smo plasirali na tržište 2021. godine, promovisanjem i distribucijom u 2022. godini će definitivno biti osvježenje na tržištu BiH i regije.  Proširenje kanala prodaje, proizvodnih kapaciteta,  te širenje i jačanje brenda MojSan® će biti zacrtani ciljevi u 2022. godini.

EBRD i EU podržavaju male biznise u Bosni i Hercegovini

EBRD i EU podržavaju male biznise u Bosni i Hercegovini

 

    • EBRD i EU udružuju snage kako bi podržali mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini
    • Krediti, podsticajni grantovi i tehnička pomoć za povećanje konkurentnosti
    • Sredstva će pomoći kompanijama da rastu i unaprijede poslovanje u skladu sa EU standardima

Mala i srednja preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini će ostvariti pogodnosti programa EBRD i EU, koje omogućuju pristup kreditima, podsticajnim sredstvima i tehničkoj pomoći kako bi poboljšala svoje mogućnosti na međunarodnom tržištu.

Paket finansijske i tehničke pomoći, koji je predstavljen danas u Sarajevu, pomoći će malim lokalnim kompanijama u Bosni i Hercegovini da poboljšaju svoje proizvodne kapacitete i poslovanje. Također će podići kvalitet njihovih proizvoda i usluga uvođenjem EU normi u područjima poput zaštite okoliša i standarda sigurnosti i kvaliteta.

EBRD osigurava 20 miliona eura za četiri partnerske komercijalne banke: UniCredit banka Banja Luka, UniCredit banka Mostar, Sparkasse banka i Intesa Sanpaolo banka, za dalje kreditiranje domaćih malih i srednjih preduzeća. Kompanije učesnice će također moći ostvariti pogodnosti tehničke pomoći kako bi pripremile projekte, kao i podsticajnih grantova u iznosu od 15% investicije, koje finansira EU.

Ian Brown, šef ured EBRD-a u Bosni I Hercegovini izjavio je: “Uvjereni smo da će ovaj novi program poboljšati pristup malih biznisa prijeko potrebnom finansiranju. Pametna kombinacija kreditnih sredstava i podsticaja pomoći će im da poboljšaju svoj učinak i rezultate čak i na zahtjevnijim tržištima”.

Nicolas Bizel, iz Delegacije EU u BiH, kazao je: „EU podržava novi program u okviru platforme regionalnog ulaganja, čiji je cilj poboljšanje pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća sa inovativnim potencijalom i potencijalom za rast na zapadnom Balkanu. Novi program je nastavak EU-EBRD-ovog „Programa za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u BiH“, koji je EU podržala u iznosu od 4 miliona eura. Nadamo se da će mala i srednja preduzeća u BiH imati jednaku korist od ovog novog programa za ulaganja koji je neophodan za usklađivanje sa standardima EU“.

Kao dugogodišnji partner Bosne i Hercegovine, EBRD podržava održiv rast zemlje kombinujući investicije i pomoć u reformisanju politika. Od trenutka kada je započela sa poslovanjem u zemlji 1996. godine, EBRD je investirala 2,5 milijarde eura u oko 161 projekat. Samo u protekloj godini, ova banka je investirala oko 200 miliona eura u 15 novih projekata.