EKSPANZIJA METALSKE INDUSTRIJE

TEHNOGRADNJA d.o.o. osnovana je 1994. godine kao kompanija koja će se baviti izgradnjom stambenih i industrijskih zgrada, izgradnjom puteva i inženjerskim uslgama. Kompanija ima 40 eksperata koji ispunjavaju kompleksne zahteve u građevinskim projektima i veliki broj mašina za izvođenje modernih, produktivnih i efikasnih građevinskih radova.

Sedište kompanije je u Kruševcu, iako se glavne proizvodne aktivnosti obavljaju na različitim lokacijama u Srbiji, poput pogona za proizvodnju asfalta i betona, kao i gradilišta širom Srbije.

Kompanija redovno izvodi projekte za poznate domaće i međunarodne kompanije, kao što su: Henkel, Lidl, Zumhotel Nis, Aster Textile Nis, i druge. Kompanija teži da zadovolji visoke standarde svojih klijenata u svakom građevinskom poslu, kao i kod završnih proizvoda. U tom kontekstu, kompanija je odlučila da unapredi svoj mašinski park i da kupi novi buldožer guseničar. Izabrala je moderan buldožer sa Komatsu dizel motorom koji je u potpunosti usklađen sa EU propisima o emisiji izduvnih gasova.

The Komatsu EU V motor je produktivan, pouzdan i efikasan. Sa izuzetno niskom emisijom štetnih gasova, ima niži uticaj na zagađenje životne sredine, ali i veoma visoke performanse koje doprinose smanjenju troškova poslovanja.

Dodatne pogodnosti uključuju i poboljšanje zaštite na radu, jer ima ergonosmki dizajniranu kabinu koja je opremljena sa brojnim sigurnosnim sistemima, nizak nivo buke i vibracija, bolju produktvnost i veći kapacitet rada.

Kompanija je dobila besplatnu tehničku pomoć u optimizaciji projekta, kao i 15% povraćaja sredstava nakon uspešne verifikacije projekta, koji finansira EU.

Ovaj način investiranja, pomogao je kompaniji da usaglasi svoje poslovanje sa sledećim EU Direktivama:

  • Regulativa (EU) 2016/1628 o zahtevima koji se odnose na ograničenja emisije štetnih gasova i česticama i homologacija tipa za motore sa unutrašnjim sagorevanjem za ne-drumske pokretne mašine i
  • Direktiva 2006/42 / EC o mašinama.

Iznos kredita

187,017

Grant podsticaj

€ 28,053

Usaglašenost sa EU Direktivama

Uredba o zagađenju, zaštiti živone sredine, bezbednost i zaštita na radu, o mašinama.

Investirano u

 

Buldožer guseničar sa Komatsu moorom D65EX-18E0

Energetska ušteda i smanjenje GHG

54.2 MWh/y

14.5 tCO2/y