PROIZVODNJA VISOKOKVALITETNIH ELEKTRIČNIH ORMANA

EVROTEHNA d.o.o. osnovana je 2000. godine kao kompanija koja se bavi prodajom elektičnih proizvoda i pribora. 2007. godine počinje sa proizvodnjom električnih i rek (rack) ormana, kao i dodatne opreme. Pored proizvodnje i prodaje opreme, kompanija ima u ponudi servis opreme. Proizvodi EVROTEHNA kompanije se, takođe, prodaju i na međunarodnom tržištu.

Da bi proširila proizvodnju i poboljšala kvalitet proizvoda, kompanija je investirala u CNC hidrauličnu presu, koja omogućava preciznije sečenje materijala i smanjenje otpada tokom procesa proizvodnje. Nova oprema sadrži fotoćelijsku zaštitu u zoni sečenja i mehaničke sigurnosne barijere. Sa novom opremom, kompanija može da poveća izvoz, ali i da obezbedi bolje radne uslove u pogledu zaštite radnika u radu na mašinama.

Projekat je finansiran kao projekat koji je prošao LET proceduru, zasnovanu na listi unapred odobrene opreme i po svojoj prirodi spada u red projekata koji iziskuju kraći proces tehničke procene. Trenutna lista odgovarajuće tehnologije uključuje stotine individualnih stvaki koje će investitor birati sa liste koja se kontinuirano dopunjava sa novim tehnologijama.

Nakon uspešne verifikacije projekta, EVROTEHNA d.o.o je primila povraćaj od 15% grant od strane EU.

Sa ovom investicijom, kompanija se susreće sa novim standardima, i to:

    • Direktiva 2006/42/EC koja se primenjuje na mašine i
    • Direktiva 2014/35/EU koja se odnosi na hamonizaciju prava članova država koji se odnosi na električnu opremu koja je dizajnirana za upotrebe sa određenim naponskim ograničenjima.

Iznos kredita

52,900

Grant podsticaj

€ 7,953

EU Direktive koje se odnose na

 

Mašine i električnu opremu

Investirano u

CNC hidrauličnu presu