PROFESIONALNA POMOĆ U TRANSPORTU

NIZ-FENIX d.o.o. je kompanija osnovana 1992, kao kompanija koja se bavi pružanjem usluga drumskog teretnog saobraćaja i prodajom guma, carinskIM skladištenjem i uslugama posredovanja između zemlja iz EU i Rusije.

Da bi poboljšala svoje usluge, kompanija je investirala u centar za tehnički servis teretnih vozila, kako bi mogla da obezbedi usluge tehničkog pregleda. Investicija uključuje ulaganje u opremu za merenje sile prijanjanja putničkih vozila, kamiona i autobusa, šine za merdevine motornih vozila, automatsko pranje tereta i hidraulični podizač.

Projekat je finansiran kao projekat koji je prošao LET proceduru, koja se zasniva na listi unapred odobrene opreme i po svojoj prirodi spada u red projekata koji iziskuju kraći proces tehničke procene. Trenutna lista odgovarajuće tehnologije uključuje stotine individualnih stvaki koje će investitor birati sa liste koja se kontinuirano dopunjava sa novim tehnologijama.

Nakon uspešne verifikacije projekta, EVROTEHNA d.o.o je primila povraćaj od 15% grant od strane EU.

Sa ovom investicijom, kompanija se susreće sa novim standardima, i to:

    • Direktiva 2014/45/EU periodični testovi tehničke ispravnosti,
    • Direktiva 2014/47/EU periodični testovi tehničke ispravnosti komercijalnih vozila,
    • Uredba Komisije 2016/646 o izmeni regulative (EC) 692/2008 u pogledu emisije gasova iz manjih putničkih i komercijalnih vozila,
    • Direktiva 2007/46/EC Evropskog parlamenta i Odbora od 5. septembra 2007 uspostavljena kao okvir za homologaciju motornih vozila i prikolica i sistema komponenti i posebnih tehničkih jedinica namenjenih za takva vozila i
    • Direktiva 2006/42/EC Evropskog parlamenta i Odbora od 17. maja. godine koja se odnosi na mašine.

Iznos kredita

146,868

Grant podsticaj

€ 22,030

EU Direktive

Direktive o tehničkoj ispravnosti vozila, emsije gasova, homologacija vozila i prikolica, direktive koje se odnose na mašine.

Investirano u:

Oprema za pregled vozila,  pranja tereta i hidraulični lift.