Зголемување на квалитетот и капацитетот за производство на пијалаци

Износ на
кредитот

€ 345,000

Износ на
грантот

€ 51,750

ЕУ
Директиви
усогласени

Директиви за материјали и предмети  наменети да дојдат во допир со храна,  безбедност

Инвестиција
во

Моно-блок машина за полнење лименки и производствена линиjа

Заштеда на енергија и намалување на стакленички гасови (GHG)

3.81 MWh/y

0.9 tCO2/y

ДПТУ Кожувчанка Доо е приватно поседувана компанија, основана во 1995. Компанијата е една од лидерите на пазарот за природна минерална вода, природна изворска вода, безалкохолни пијалаци и сокови.
Мнозинскиот дел од производството на компанијата (99%) се продава на домашниот пазар.
Главните производи се продаваат под брендот Кожувчанка (природна
газирана вода) и Изворска (природна минерална вода). Производството се одвива во два погони во Кавадарци, еден за производство на минерална и изворска вода и вториот за производство на газирани и негазирани сокови. Од 2004 година Кожувчанка Доо има лиценца за флаширање од германскиот интернационален бренд Синалко, кој ги вклучува брендовите Синалко Кола, Синалко Лимон, Синалко Плус, Ледени чаеви со вкус на праска и боровинка и енергетскиот пијалак Синалко енерџи. Во 2015 година компанијата инвестирала во производство на пиво, рекламирано под брендот Македонско пиво. Компанијата е сертифицирана со: HALAL; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 22000:2005; OHSAS 18000:2007 и CAC RCP 1-1969, REV.4 (2003) ANNEX 

1.
Сега компанијата инвестира во нова линија за лименки за безалкохолни пијалаци, како и за производство на пиво.
Новата машина го зголемува и подобрува излезниот производствен
капацитет и квалитет на производ. Подеднакво, таа го намалува
влијанието на компанијата врз животната средина. Повисокото ниво на автоматизација и пониското ниво на емисија на бучава од машината го унапредува здравјето и безбедноста на работниците во компанијата.
Кожувчанка Доо доби бесплатна техничка помош за оптимизација на
инвестицискиот проект и 15% грант со поврат на пари по успешно
верификување на проектот, финансирани од Европската Унија.
Со инвестицијата, Др

  • Регулатива (ЕК) бр. 1935/2004 – материјали и предмети
   наменети да дојдат во допир со храна и да ги укинат
   Директивите 80/590 / ЕЕС
  •  Регулатива на ЕУ 2023/2006 – добра производна пракса за
   материјали и предмети наменети да дојдат во допир со храна
  • Регулатива (ЕК) бр. 178/2002 – утврдување на општите принципи
   и барања на законот за храна, формирање на Европската агенција
   за безбедност на храна и утврдување на постапки во врска со
   безбедност на храната и понатамошни модификации
  • Директива 2006/42/EК за машини

 

Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.