ПОДОБРЕН КВАЛИТЕТ И ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

Износ на кредитот

€ 405,000

Износ на грантот

€ 60,750

Усогласување со ЕУ Директиви

Прописи за емисии на тешки машини, опрема под притисок и минимални здравствени и безбедносни барања

 

Инвестиција во

Камион за бетонска пумпа Еуро 6

Заштеда на енергија и GHG намалување

14 MWh/годишно

3.7 t CO2/годишно

Golden Art ДОО е градежна компанија основана во 2005 година, заснована на семејните традиции на градежници кои се шират повеќе од 100 години. Денес компанијата вработува 42 лица со полно работно време плус сезонски работници, активна е и во станбена и комерцијална градба. Во резиденцијалниот сектор, проектите се движат од повеќе семејни станбени згради до големи станбени комплекси, составени од неколку згради и oбјекти. Да се обезбедува квалитет е многу сериозна задача за Golden Art, тоа е обезбедено преку сертификат за квалитет вклучувајќи ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.

Градежниот сектор е просперитетен бизнис, но квалитетот на градбата, здравјето и безбедноста на работниците и намалувањето на штетите во животната средина се сè поважни за реномирана градежна компаниja. Имајќи ги предвид овие барања, Goldern Art инвестираше во модерна пумпа за бетон, поставена на камион Euro 6 со интелигентна контрола на емисиите и опремена со најновата технологија. Новата машина ја заменува застарената опрема Еуро норма 3 од 1974 година.

Инвестицијата го подобрува еколошкиот отпечаток на компанијата поради намалувањето на загадувањето на воздухот и потрошувачката на гориво, но компанијата исто така има корист од намалените трошоци за одржување.

Здравјето и безбедноста при работа се подобрени поради подобрата организација на работата од високата работна позиција, како и безбедноста на возачот, удобноста, складирањето и удобноста што ги нуди модерниот дизајн на кабината.

Последно, но не и најмалку важно, новата машина ја подобрува продуктивноста на компанијата при вградување на бетон, благодарение на должината на новата пумпа од 56 метри.

Компанијата доби бесплатна техничка помош за оптимизирање на својот инвестициски проект и 15% грант по успешната верификација на проектот, финансиран од Европската Унија.

Со оваа инвестиција, компанијата сега исполнува широк спектар на стандарди, вклучувајќи:

    • Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 582/2011 за спроведување и дополнување на Регулативата (ЕЗ) бр. 595/2009 на Европскиот парламент и на Советот во однос на емисиите од тешките возила (Евро VI)
    • Директива 2006/42/ЕЗ за машини и дополнување на Директивата 95/16/ЕЗ
    • Директива 2014/68/ЕУ за опрема под притисок
Cookie Consent with Real Cookie Banner
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.