Makineria e re ofron përfitime të shumta për kompaninë e zdrukthtarisë

Makineria e re ofron përfitime të shumta për kompaninë e zdrukthtarisë

Dardania Model është një kompani me traditë në prodhimin e produkteve të zdrukthtarisë. Lidhjet me biznesin e zdrukthtarisë datojnë që në vitet 1960 kur u hap biznesi i tyre i parë familjar për zdrukthtari në Ferizaj. Që atëherë kompania ka evoluar vazhdimisht.

Duke u fokusuar në produkte të cilësisë së lartë, Dardania Model ka arritur të bëhet një markë e njohur në prodhimin dhe shitjen e dyerve dhe dritareve PVC, mobiljeve prej druri për kuzhina dhe dhoma gjumi. Duke pasur parasysh traditën e saj të gjatë të biznesit dhe performancën e lartë, kompania tashmë është vendosur në tregjet e BE-së dhe në ditët e sotme 40% e shitjeve të saja janë eksporte në vendet e BE-së. Kjo rritje dhe kërkesa e shtuar për produktet e saj, e ka shtyrë kompaninë të zgjerojë dhe modernizojë më tej objektet e saj të prodhimit me një linjë të re të prodhimit të PVC dhe ngjyrosjes së lëndëve të para.

Me ndihmën e Programit për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë, kompania bleu një sharrë elektrike plotësisht të automatizuar, një makinë automatike me kanal uji per profile te PVC, një linjë saldimi dhe pastrimi të këndeve PVC, një tavolinë montimi kornizash, një makinë automatike spërkatëse dhe një makinë lëmuese me furçë.

Dardania Model fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të projektit, financuar nga Bashkimi Evropian.

Ky investim do të sjellë shumë përfitime të ndryshme. Së pari, ky investim do të ketë një efekt pozitiv në mjedis duke udhëzuar kompaninë në mbajtjen e evidencës së lëndës së parë të çertifikuar me FSC për të treguar gjurmueshmërinë dhe qëndrueshmërinë në materialet e përdorura prej druri.Gjithashtu, ndërsa makinat e reja janë plotësisht të automatizuara, efikasiteti i procesit dhe komoditeti i punonjësve janë rritur, duke siguruar një kryerje më të sigurt dhe më të lehtë të detyrave.

Investimi i ri përputhet me standardet e BE-së për shëndetin dhe sigurinë në punë dhe përmirëson cilësinë e produktit. Niveli më i lartë i automatizimit ndihmon gjithashtu në standardizimin dhe thjeshtimin e dizajnit të drurit të përpunuar, formësimin e drurit dhe përpunimin e mëtejshëm.

Me këtë investim kompania tani përmbush një shumëllojshmëri të gjerë të standardeve evropiane, duke përfshirë:

 • Rregullorja (BE) Nr. 995/2010 që përcakton detyrimet e operatorëve që vendosin lëndë druri dhe produkte druri në treg.
 • Direktiva 2006/42 / KE për makineritë, dhe ndryshimin e Direktivës 95/16 / KE (e riformuluar);
 • Direktiva 1999/92 / KE mbi kërkesat minimale për përmirësimin e sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit të punëtorëve potencialisht në rrezik nga atmosferat shpërthyese;
 • Direktiva 2010/75 / BE për Emetimet Industriale (parandalimi dhe kontrolli i integruar i ndotjes), riformuluar, Tekst me EEA.

Vlera e kredisë

€ 195,720

Vlera e grantit

€ 29,358

Direktivat e BE-së të plotësuara

Rregullore mbi makineritë, kërkesat minimale për përmirësim të sigurisë dhe mbrojtjen e shëndetit të puntorëve direktivat mbi emitimet industriale

Ka investuar në

Blerja e makinerisë së re

Kursimet e energjisë dhe emitimet e CO2 të shmangura

21.10 MWh/ në vit

6.53 tCO2// në vit

 

zgjerimi i biznesit duke u kujdesur për mjedisin

zgjerimi i biznesit duke u kujdesur për mjedisin

Flexograf SH.P.K.është një kompani e specializuar në industrinë e printimit dhe flexo-printimit. E themeluar në vitin 2012, kompania është bërë një konkurrente e njohur në tregun e shërbimeve të shtypjes. Kompania ofron një larmi të gjerë printimit në paketim,  etiketave vetë-ngjitëse, etiketa të mbështjellura dhe produkte të ngjashme të printuara për industritë ushqimore dhe jo-ushqimore. Ka pesë departamente (dizenjimi, përgatitja e klisheve, shtypja, petëzimi dhe prerja) dhe operon aktivitetet e saj në një lokacion të ri prodhimi me 5,000 m2. Kompania investon në teknologjitë më të fundit, në marketing por edhe në zhvillimin profesional të 45 punonjësve të saj. Stafi është kreativ dhe profesional, i gatshëm për t’i udhëzuar klientët në zhvillimin e paketimit që pasqyron nevojat dhe specifikimet e produktit, të dizajnuara për të nxjerrë në pah pozicionimin e favorshëm të çdo lloj produkti dhe duke u prodhuar me standardet më të larta të cilësisë.

Gjatë dy viteve të fundit, kërkesa për produktet e Flexograf u rrit ndjeshëm në tregun vendor si dhe ne tregjet ndërkombëtare. Prandaj kompania vendosi ta zgjerojë kapacitetin e saj duke investuar në makineri të reja. Flexograf zgjodhi një makinë të re për printim digjital (Digital Imaging machine) për të përmbushur kërkesat e reja për kapacitetin e shtypjes.

Përveç se makineria e re zëvendësoi një makinë 20-vjeçare, investimi rezultoi në shumë përfitime. Krahas rritjes së dëshiruar të produktivitetit, teknologjia më e re funksionon pa tretës, duke ulur ndjeshëm përdorimin e materialeve të rrezikshme nga kompania dhe emetimin e aromave të dëmshme, duke përmirësuar përfundimisht Shëndetin dhe Sigurinë në Punë të punëtorëve. Për më tepër, makina e re ka standardizuar dhe thjeshtuar lloje të ndryshme të proceseve të shtypjes dhe harxhon më pak energji sesa makina që e zëvendëson.

Kompania fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të projektit, financuar nga Bashkimi Evropian.

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

  • Rregullorja (KE) Nr. 1935/2004 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 27 Tetorit 2004 mbi materialet dhe artikujt që synojnë të vijnë në kontakt me ushqimin
  • Direktiva 2006/42 / EC për makineritë
  • Direktiva 2014/35 / BE mbi Harmonizimin e Ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me Pajisjet Elektrike të Projektuara për Përdorim brenda Kufijve të Tensionit të Caktuara
  • Direktiva 2014/30 / BE për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me pajtueshmërinë elektromagnetike

 

Vlera e kredisë

 

€ 140,000

Vlera e grantit

 

€ 21,000

Direktivat e BE-së të plotësuara

 

 

Rregullorja për materialet që janë të synuara të vijnë në kontakt me ushqimin, direktivat për makineritë dhe pajtueshmërinë elektromagnetike

Investuar në

 

 

Makinë e re për shtypje digjitale

Kursimet e energjisë

Reduktimi i CO2

 

43.90 MWh/vit

 

15.20 t CO2/vit

 

përmirësojmë shëndetiN dhe sigurinë me makineri të reja, të automatizuara

përmirësojmë shëndetiN dhe sigurinë me makineri të reja, të automatizuara

Fatoni NTP u themelua në vitin 2000 dhe merret me prodhimin e punimeve të metaleve në serra (greenhouse) dhe në sektorin e ndërtimit. Kompania ka një pozicion të mirë dhe të qëndrueshëm në treg dhe është shumë mirë e pozicionuar në rrethin e furnizuesve kryesorë të serrave dhe sistemeve të skelave. Produktet e tyre u shiten klientëve ndërkombëtarë dhe vendas. Klientët lokalë janë kryesisht agro-bizneset. Fatoni NTP është një nga kompanitë e para që punon me serra në Kosovë. Në planin ndërkombëtar, kompania eksporton sisteme skelash në sektorin e ndërtimit në Zvicër. Objektet e prodhimit të kompanisë prej 4,000 m2 ndodhen 5 km jashtë qytetit të Prizrenit.

Në vitin 2020, kompania vendosi të investojë në dy robotë të rinj për saldim në mënyrë që të rritet cilësia e produkteve, si dhe në një makinë formimi rrotulluese për hapat e skelave, e cila do të jetë e vetmja e këtij lloji në rajon.

Fatoni NTP fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe gjithashtu, pas verifikimit të suksesshëm të projektit, fitoi grant në vlerë prej 15% financuar nga Bashkimi Evropian.

Kompania përmirësoi standardet e saj të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë, pasi pajisjet janë plotësisht të automatizuara me sensorë të integruar të sigurisë në punë. Investimi gjithashtu rezultoi në rritjen e cilësisë dhe sigurisë së produktit. Këto përmirësime e kanë vendosur kompaninë në një pozicion lider në rajon dhe standardet më të larta teknike të arritura i mundësojnë ndërmarrjes që të rrisë eksportin e saj të sistemeve të skelave në vendet e BE-së.

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

  • Direktiva 2001/95 / EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 3 Dhjetorit 2001 mbi sigurinë e përgjithshme të produktit
  • Direktiva 2006/42 / EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 17 maj 2006 për makineritë
  • Direktiva 2014/35 / BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 26 Shkurt 2014 për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me vënien në dispozicion të tregut të pajisjeve elektrike të dizajnuara për përdorim brenda kufijve të caktuar të tensionit
  • Direktiva 2014/30 / BE për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me pajtueshmërinë elektromagnetike

Vlera e kredisë

€ 198,000

Vlera e grantit

€ 29,700

Direktivat e BE-së të plotësuara

 

Rregullorja për sigurinë e përgjithshme të produktit, për makineritë, për pajtueshmërinë elektromagnetike

Investuar në

 

Dy makina të reja saldimi robotësh dhe një makinë formuese rrotulluese

Prodhimi i Mobiljeve prej druri ZGJEROhet me makineri të reja

Prodhimi i Mobiljeve prej druri ZGJEROhet me makineri të reja

Binni Shpk është një nga liderët e prodhimit dhe shitjeve të mobiljeve në Kosovë. Kompania është themeluar në vitin 1989 dhe është një nga pionierët në prodhimin e kuzhinave, dhomave të gjumit, ndarjeve, dyerve dhe dritareve nga plastika dhe nga druri në Kosovë. Binni ka investuar vazhdimisht në teknologji dhe staf dhe me kalimin e kohës ka zhvilluar një fuqi punëtore të trajnuar mirë që plotëson nevojat e kompanisë dhe të tregut. Produktet e saj shiten në tregjet evropiane, ku 40% e shitjeve janë eksporte në vendet e BE-së si Gjermania dhe Franca. Duke u përballur me një kërkesë në rritje për produktet e saj, kompanisë i duhej të zgjeronte kapacitetin e prodhimit.

Kompania investoi në makineri të reja: CNC Machining Centre, Milling Machine dhe Volpato Levigatrice. Këto makina e ndihmojnë kompaninë që ta rrisë prodhimin dhe të zgjerohet në tregje të reja. Investimi në teknologjitë moderne gjithashtu përmirësoi ekuilibrin mjedisor të kompanisë, cilësia dhe siguria e produktit u përmirësuan gjithashtu, me procese të standardizuara dhe të thjeshtësuara, si dhe me dizajn, formësim dhe përfundim të drurit të optimizuar. E fundit por jo më pak e rëndësishmja, investimi përmirësoi standardet e shëndetit dhe sigurisë në punë pasi që makineria e re është plotësisht e automatizuar duke siguruar një qasje të integruar me efiçiencë më të lartë, komoditet dhe siguri më të lartë për të punësuarit.

Binni Shpk fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të projektit, financuar nga Bashkimi Evropian.

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

  • Rregullorja (BE) Nr. 305/2011 që përcakton kushtet e harmonizuara për tregtimin e produkteve të ndërtimit dhe shfuqizon Direktivën e Këshillit 89/106 / EEC
  • Direktiva 2006/42 / EC për makineritë
  • Direktiva 2014/35 / BE për Harmonizimin e Ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me Pajisjet Elektrike të Projektuara për Përdorim brenda Kufijve të Tensionit të Caktuara
  • Direktiva 2014/30 / BE për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me pajtueshmërinë elektromagnetike
  • Rregullorja (BE) Nr. 995/2010 që përcakton detyrimet e operatorëve që vendosin lëndë drurore dhe produkte druri në treg

Vlera e kredisë

€ 228,166

Vlera e grantit

€ 34,225

Direktivat e BE-së të plotësuara

 

Rregullorja për makineri, përputhshmëri elektromagnetike

Investuar në

 

Qendër  Përpunimi CNC, Makinë bluarëse dhe Volpato Levigatrice

 

përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë për pacientët në spital

përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë për pacientët në spital

NTSH Otrila është një entitet biznesi relativisht i ri, i cili fillimisht vepronte në fushën e otorinolaringologjisë si spital i përditshëm. Nga viti 2017, shërbimet e kompanisë janë zgjeruar në ortopedi dhe radiologji duke përfshirë një laborator të vendosur në një strukturë të re dhe moderne. Sot, Spitali Special për Otorinolaringologji dhe Ortopedi “Otrila” mbulon me sukses rreth 70% të tregut kosovar në fushën e operacioneve estetike të hundës (Rhinoseptoplastka) me klientë vendas por edhe të huaj që besojnë në shërbimet e tyre.

Me ndihmën e Programit për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë, klinika investoi në blerjen e një sistemi skanimi tomografik të ri me një sistem të kompjuterizuar të injektimit të tomografisë. Spitali Special Otrila tani ofron shërbime të plota për klientët e tij, që nga fillimi deri në fund të operacionit, duke rikthimin e klientëve.

Kjo makinë e re përmirësoi kushtet e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë, pasi që mundëson fleksibilitet të plotë në vendin e punës duke e mbajtur stafin plotësisht të sigurt nga rrezatimi dhe duke i mundësuar ata në kryerjen e detyrave të tyre në një mënyrë të sigurt dhe të rehatshme.

NTSH Otrila fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të projektit, financuar nga Bashkimi Evropian. Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

 

  • Direktiva e Këshillit 2013/59 / Euratom e 5 dhjetorit 2013 që përcakton standardet themelore të sigurisë për mbrojtjen nga rreziqet që vijnë nga ekspozimi ndaj rrezatimit jonizues, dhe shfuqizimin e Direktivave 89/618 / Euratom, 90/641 / Euratom, 96/29 / Euratom, 97 / 43 / Euratom dhe 2003/122 / Euratom;
  • Rregullorja (BE) 2017/745 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 5 Prillit 2017 për pajisjet mjekësore, duke ndryshuar Direktivën 2001/83 / EC, Rregulloren (KE) Nr 178/2002 dhe Rregulloren (KE) Nr 1223/2009 dhe shfuqizimin e Direktivat e Këshillit 90/385 / KEZ dhe 93/42 / KEE

Vlera e kredisë

€ 200,000

Vlera e grantit

€ 30,000

Direktivat e BE-së të plotësuara

 

Rregullorja që përcakton standardet themelore të sigurisë për mbrojtjen nga rreziqet që vijnë nga ekspozimi ndaj rrezatimit jonizues, Rregullorja për pajisjet mjekësore

Investuar në

 

Blerja e një sistemi të ri skanimi tomografik

 

 

Reduktimi I Ndotjes Së Ajrit Përmes Krijimit Të Betonit Më Cilësor

REDUKTIMI I NDOTJES SË AJRIT PËRMES KRIJIMIT TË BETONIT MË CILËSOR

Toni Compani SHPK është një kompani me renome në sektorin e ndërtimeve në Kosovë. Kompania merret me prodhimin, transportin dhe pompimin e betonit të gatshëm për qëllime ndërtimi. Filozofia e kompanisë bazohet në përkushtimin e saj për të ofruar gjithmonë produkte me cilësi të lartë, si dhe të bëjë përmirësime të vazhdueshme të cilësisë. Kjo arrihet përmes investimeve të vazhdueshme në teknologji moderne.

Me ndihmën e Programit për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë, kompania investoi në blerjen e e makinës së re të pompimit të betonit e cila ofron kontroll të stabilitetit të betonit dhe përmirëson kushtet e shëndetit dhe të sigurisë së punëtorëve.

Pompa e re gjithashtu rrit produktivitetin e punës, pasi mund të ngrejë betonin në një lartësi deri më 58m, e cila është më e lartë se pompat e tjera që aktualisht përdoren nga kompania për dorëzimin e betonit që posedon. Për më tepër, pompa e re është më efiçiente ndaj karburantit në krahasim me ato të vjetrat, duke rezultuar në përfitime financiare nga kursimi i energjisë dhe gjithashtu zvogëlon prodhimin e CO2 të kompanisë.

Toni Compani SHPK fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të projektit, financuar nga Bashkimi Evropian. Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

  • Rregullorja e Komisionit (BE) 2017/2400 Rregullore zbatuese (EC) Nr 595/2009 në lidhje me përcaktimin e emetimeve të CO2 dhe konsumin e karburantit të automjeteve të rënda
  • Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 136/2014 që ndryshon Direktivën 2007/46 / EC, Rregulloren e Komisionit (KE) Nr. 692/2008 në lidhje me emetimet nga pasagjerët e lehtë dhe automjetet tregtare
  • Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 64/2012 për ndryshimin e Rregullores (BE) Nr 582/2011 për zbatimin dhe ndryshimin e Rregullores (KE) Nr 595/2009 në lidhje me emetimet nga automjetet e rënda (Euro VI).
  • Direktiva 2006/42 / EC për makineri
  • Direktiva 2007/46 / EC që krijon një kornizë për miratimin e automjeteve motorike dhe rimorkiot e tyre, dhe të sistemeve, përbërësve dhe njësive teknike të veçanta të destinuara për automjete të tilla (Direktiva Kornizë) dhe Rregullorja (EC) Nr 661/2009 në lidhje me miratimin e tipit kërkesat për sigurinë e përgjithshme të automjeteve motorike, rimorkiot dhe sistemet e tyre, përbërësit dhe njësitë e veçanta teknike të destinuara për to.
  • Direktiva 2000/53 / EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 18 shtatorit 2000 mbi automjetet në fund të jetës.

Vlera e kredisë

€ 390,000

Vlera e grantit

€ 58,500

Direktivat e BE-së të plotësuara

Rregullorja e emetimeve të CO2 dhe konsumin e karburantit të automjeteve të rënda, rregullorja mbi makineritë

Investuar në

Makinë të re të pompimit të betonit

Kursimet e energjisë dhe emitimet e CO2 të shmangura

621 MWh/ në vit

166 tCO2/ në vit

   

 

Linjë e re dhe produkte nga qelqi i kalitur në Kosovë

Linjë e re dhe produkte nga qelqi i kalitur në Kosovë

Gezim Zhdrella – Termopan N.P.SH është biznes individual i cili harton, prodhon dhe shet panele dekorative, dyer dhe dritare PVC dhe të gjitha llojet e qelqit.

Kompania është themeluar në vitin 1992 si një biznes familjar dhe po rritet vazhdimisht, sot ka 31 të punësuar. Falë investimeve në makineri, marketing dhe investimeve në shitje, kompania është bërë një markë e njohur në fushën e prodhimit të paneleve dekorative, dyerve dhe dritareve dhe gjithashtu në prerjen dhe përpunimin e qelqit.

Duke eksploruar tregun për mundësi të reja prodhimi, u kuptua që ka një mungesë makinerish që e kalisin dhe ngjyrosin qelqin. Prandaj kompania vendosi të investojë në një linjë prodhimi për qelq të kalitur dhe të ngjyrosur që ta furnizojë tregun vendas por edhe të zgjerohet në tregje regjionale. Përveç avantazhit konkurrues dhe rritjes së shitjeve, ky investim po ashtu përmirëson kushtet e shëndetit dhe sigurisë të të punësuarve si dhe cilësinë dhe sigurinë e produktit.

Me ndihmën e Programit për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë, kompania investoi në një furre të re për kalitje dhe ngjyrosje të xhamit.

Termopan fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të projektit, financuar nga Bashkimi Evropian.

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

  • Rregullorja (e BE) Nr. 305/2011 që përcakton kushtet e harmonizuara për tregtimin e produkteve të ndërtimit dhe shfuqizimin e Direktivës së Këshillit 89/106 / KEE
  • Direktiva 2008/98 / EC për mbeturinat dhe shfuqizimin e direktivave të caktuara
  • Direktiva 2006/42 / EC për makineri, dhe ndryshimi i Direktivës 95/16 / EC (rilexim);
  • Direktiva 2014/30 / BE për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me pajtueshmërinë elektromagnetike (rilexim);
  • Direktiva 2014/35 / BE për harmonizimin e ligjeve të shteteve anëtare në lidhje me pajisjet elektrike të dizajnuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit;

Vlera e kredisë

€ 450,000

Vlera e grantit

€ 67,500

Direktivat e BE-së të plotësuara

 

Rregulloret mbi produktet e ndërtimit, mbeturinave, makinerive dhe pajisjeve elektrike.

Investuar në

 

Furrë me temperaturë CAM të Qelqit Sor;

Makinë Teknike DIP për ngjyrosje qelqi

Kursimet e energjisë dhe emitimet e CO2 të shmangura

686 MWh/në vit

238 tCO2/në vit

 

 

Diagnostika e Avancuar Mjekësore

Diagnostika e Avancuar Mjekësore

Spitali Royal Imaging Center sh.p.k është themeluar në prill të vitit 2019 me qëllim që të ofrojë shërbime medicinale me cilësi të lartë për pacientët në Kosovë. Fokusi kryesor i klinikës së re është në problemet shëndetësore ortopedike dhe neurokirurgjike.

Spitali i ri operon në një zonë me 382 m2 në fshatin Preoc, Graçanicë, 5 km larg nga Prishtina, kryeqyteti i Kosovës. Investimi fokusohet në pajisje medicinale të kategorisë së re, të cilat luajnë rol kyç në diagnostikimin e shumë problemeve shëndetësore.

Me ndihmën e Programit për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë, kompania investoi në Rezonancë magnetike (MAGNETOM ESSENZA Tim + Dot sisitem), Tomografi të kompjuterizuar, SOMATOM GO NOW, DEXA (densitometria e kockave – INUS D DXA dhe Ultratinguj diagnostikues (ACUSON NX3 ELITE).

Përveç sigurimit të shërbimeve mjekësore dhe diagnostikuese me cilësi të lartë për pacientët, pajisjet e reja gjithashtu ofrojnë siguri të nivelit të lartë për stafin në klinikë, mundësojnë fleksibilitet të plotë në vendin e punës duke e mbajtur stafin të sigurt nga rrezatimi në mënyrë të përkryer.

The Royal Imaging Center fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të projektit, financuar nga Bashkimi Evropian.

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

  • Direktiva e Këshillit 2013/59 / Euratom e 5 dhjetorit të vitit 2013 që përcakton standardet themelore të sigurisë për mbrojtjen nga rreziqet që vijnë nga ekspozimi ndaj rrezatimit jonizues, dhe shfuqizimin e direktivave 89/618 / Euratom, 90/641 / Euratom, 96/29 / Euratom, 97/43 / Euratom dhe 2003/122 / Euratom;
  • Rregullorja (BE) 2017/745 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 5 Prillit të vitit 2017 mbi pajisjet mjekësore, duke ndryshuar Direktivën 2001/83 / EC, Rregulloren (KE) Nr 178/2002 dhe Rregulloren (KE) Nr 1223/2009 dhe shfuqizimi i direktivave të Këshillit 90/385 / KEZ dhe 93/42 / KEE (Tekst me rëndësi për EEA.);
  • Direktiva 2014/30 / BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 26 shkurtit të vitit 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike (ripunim) Tekst me rëndësi për EEA.

Vlera e kredisë

€ 300,000

Vlera e grantit

€ 45,000

Direktivat e BE-së të plotësuara

 

Rregullore mbi standardet e sigurisë kundër ekspozimit nga rrezatimi, pajisjet mjekësore dhe pajtueshmërinë elektromagnetike

Investuar në

 

Rezonancë magnetike e kompjuterizuar Tomografi

DEXA / densitometria e kockave

Ultratinguj diagnostikues

 

 

Reciklimi I Mbetjeve Plastike Dhe Më Pak Mbeturina

reciklimi i mbetjeve plastike dhe më PAK MBETURINA

PLASTIKA SHPK reciklon mbetjet plastike, i përpunon mbetjet në kokrriza/granulate dhe i shndërron ato në produktin përfundimtar si foli, foli metalike, termo foli, stretch foli për bujqësi dhe përdorim në ndërtimtari.

Kompania krijon një efekt jashtëzakonisht pozitiv në mjedisin jetësor, duke recikluar një sasi të madhe të mbeturinave plastike në të gjithë Kosovën. Përgjatë viteve, kompania ka zhvilluar modelet e saj të biznesit duke filluar nga grumbullimi i mbeturinave plastike, deri te reciklimi dhe së fundmi deri tek prodhimi i materialeve plastike.

Kërkesa për shërbimet dhe produktet përfundimtare të kompanisë u rrit ndjeshëm, gjë që e ka inkurajuar atë të shkallëzojë kapacitetet e reciklimit të mbetjeve plastike dhe të rrisë prodhimin e saj të materialeve të bëra nga mbeturinat plastike. Produktet përfundimtare të kompanisë Plastika eksportohen kryesisht në Evropën Juglindore (EJL) dhe në vendet e BE-së.

Për të realizuar planet e saj të zgjerimit, kompania investoi në një makinë të re për reciklimin e mbeturinave plastike EREMA INTAREMA 1512 TVEplus Plant Pelletising. Makina e re do të përdoret si njësia kryesore e reciklimit nga kompania, duke lejuar kompaninë të korrë përfitimet e konsumit më të ulët të energjisë, kapaciteteve më të larta prodhuese dhe teknologjisë së përparuar. Makina siguron përdorimin efiçient të energjisë, ndërsa pothuajse dyfishon kapacitetin prodhues të Plastika.

Kompania fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të projektit, financuar nga Bashkimi Evropian.

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

  • Direktiva 2008/98 / EC për mbeturinat dhe shfuqizimin e direktivave të caktuara
  • Direktiva 94/62 / EC për paketimin dhe mbeturinat e paketimit
  • Direktiva 2009/125 / mbi kërkesat për ekodizajn për produktet që lidhen me energjinë
  • Direktiva 2006/42 / EC për makineri

Vlera e kredisë

€ 600,000

Vlera e grantit

€ 90,000

Direktivat e BE-së të plotësuara

 

Direktiva për mbeturinat dhe shfuqizimin e direktivave të caktuara, paketim dhe mbeturinat e paketimit, ekodizajn dhe direktivat për makineri

Investuar në

 

makinë e re për reciklimin e mbeturinave plastike

Kursimet e energjisë dhe emitimet e CO2 të shmangura

2,830 MWh/në vit

981 tCO2/në vit

Në Shërbim Të Sektorit Të Ndërtimtarisë

NË Shërbim të sektorit të ndërtimtarisë

Liria Shpk është një biznes familjar i themeluar në fillimet e viteve ’90 dhe në vitin 2016 ndryshoi status në një kompani me përgjegjësi të kufizuar. Biznesi themelor i kompanisë është shitja me pakicë, tenderimi publik dhe prokurimi i një larmie të gjerë të materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve.

Për të akomoduar biznesin e saj në zgjerim, kompania vendosi të krijojë një ndërtesë të re tregtare me një salon (showroom) dhe depo më të madhe se sa ekzistueset. Kompania gjithashtu dëshiron të ulë konsumin e saj të energjisë dhe ndërtesa e re është e izoluar dhe e pajisur me teknologji moderne të ndërtimit duke përfshirë pompë nxehtësie për të siguruar ngrohje dhe ftohje.

Objekti i ri është i ndërtuar me materiale të izolimit termik me cilësi të lartë. Pompa e nxehtësisë e instaluar ka një kapacitet ftohës prej 15.5 kW me fuqi totale të energjisë 4.4 kW dhe EER 3.5 dhe gjithashtu kapacitet ngrohjeje prej 15 kW me input të përgjithshëm të energjisë 3.9 kW dhe COP 4.

Liria fitoi ndihmë teknike falas për të optimizuar projektin e saj të investimit dhe gjithashtu fitoi grant në vlerë prej 15% pas verifikimit të suksesshëm të projektit, financuar nga Bashkimi Evropian.

Me këtë investim kompania tani plotëson një larmi standardesh evropiane, duke përfshirë:

  • Direktiva 89/654 / EEC në lidhje me kërkesat minimale të sigurisë dhe shëndetit për vendin e punës.
  • Direktiva 2012/27 / BE për efiçiencën e energjisë;
  • Direktiva 2010/31 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 19 maj 2010 mbi performancën energjetike të ndërtesave.

Vlera e kredisë

€ 200,000

Vlera e grantit

€ 30,000

Direktivat e BE-së të plotësuara

 

Rregullore mbi sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës, efiçiencën e energjisë, performanca energjetike e ndërtesave

Investuar në

 

Izolimi i ndërtesës

Pompë nxehtësie

Kursimet e energjisë dhe emitimet e CO2 të shmangura

5 MWh/ në vit

2 tCO2/ në vit