Rezultati

Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća u Srbiji ima 188 finansiranih projekata do sada, što ukupno iznosi €42.89 miliona EUR.

Grafikon koji se nalazi ispod pokazuje podelu projekata finansiranih po industrijskim sektorima.

Status na dan: 30.08.2021

Geografska lokacija projekta prema regionima