Rezultati

Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća u Srbiji ima 70 finansiranih projekata do sada, što ukupno iznosi 22.15 miliona EUR.

Grafikon koji se nalazi ispod pokazuje podelu projekata finansiranih po industrijskim sektorima.

Status na dan: 31.12.2020

Geografska lokacija projekta prema regionima