ENTRY PAGE

Welcome to the SME Competitiveness Support Programme. Please select your country by clicking on the map.

Mirë se vini në Programin e Mbështetjes së Konkurrueshmërisë të NVM-ve. Ju lutemi zgjidhni vendin tuaj duke klikuar në hartë.

Добре дојдовте на Програмата за поддршка на конкурентноста на МСП. Ве молиме одберете ја вашата земја со клик на мапата.